ΑΘΗΝΑ: 210 33 11 330 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 514 669

Υπηρεσίες

Διαχείριση Μισθοδοσίας & Προσωπικού

  1. Απογραφή στο ΙΚΑ καθώς και σε Επικουρικά ταμεία
  2. Συλλογή και Επεξεργασία όλων των στοιχείων μισθοδοσίας για τον μηνιαίο υπολογισμό
  3. Αποστολή μισθοδοτικών καταστάσεων, λογιστικού άρθρου με το κλείσιμο του μήνα
  4. Αποστολή εξοφλητικών αποδείξεων πληρωμής των εργαζομένων τέλος του μήνα ανά κατάστημα και υπάλληλο, με ανάλυση αποδοχών μηνός
  5. Δημιουργία και αποστολή αρχείου πληρωμής εργαζομένων στην τράπεζα για την εξόφληση της μισθοδοσίας.
  6. Κατάθεση στο ΕΡΓΑΝΗ όλων των εγγράφων που αφορούν στη σύννομη απασχόληση του προσωπικού, προσλήψεις, αποχωρήσεις, τροποποιητικά προγράμματα εργασίας, συμβάσεις μερικής απασχόλησης, λήξη σύμβασης, καταγγελίες σύμβασης, προγράμματα εργασίας και τροποποιητικούς πίνακες προγραμμάτων, ετήσιων πινάκων απασχόλησης, βιβλίων αδείας κτλ
  7. Σύνταξη και υποβολή καταστάσεων ασφάλισης ταμείων κυρίας και επικουρικής ασφάλισης.
  8. Συμμετοχή της εταιρείας σας σε επιδοτούμενα προγράμματα  εργασίας μέσω ΟΑΕΔ.
  9. Εκπροσώπηση της εταιρείας σας στο ΣΕΠΕ, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ προς επίλυση διαφορών εργατικής φύσης
  10. Σενάρια υπολογισμού κόστους μισθοδοσίας, λύσεις μείωσης του κόστους απασχόλησης.