ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Λογιστική Υποστήριξη

Λογιστική υποστήριξη & φορολογική θωράκιση για κάθε επιχείρηση!

Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο φορολογικό περιβάλλον, η λογιστική θωράκιση της επιχείρησής σας διασφαλίζει την ορθή λειτουργία της και εγγυάται τη μακροβιότητά της. Με άριστη γνώση, συνέπεια και οργάνωση, η «Φοβερά Προστασία Α.Ε.» παρέχει ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες και λύσεις στον σύγχρονο επιχειρηματία.

Τα εξειδικευμένα στελέχη μας μελετούν και αναλύουν λεπτομερώς την οικονομική κατάσταση και εικόνα κάθε επιχείρησής, ορίζοντας το πλέον κατάλληλο πλάνο δράσης και στρατηγικής με κύρια χαρακτηριστικά την προνοητικότητα, την ασφάλεια και φυσικά την ανάπτυξη της εταιρείας.

Παρά την πολυπλοκότητα της φορολογικής νομοθεσίας, η «Φοβερά Προστασία Α.Ε.» εξασφαλίζει με πιστοποιημένο σύστημα ISO τη συμμόρφωση της επιχείρησής σας με την ισχύουσα νομοθεσία, την ορθή εφαρμογή των κανόνων τήρησης των λογιστικών βιβλίων, την οργάνωση και κατάρτιση των λογιστικών καταστάσεων στο πλαίσιο των ΕΛΠ, πάντα με άμεση και έγκυρη πληροφόρηση.

Πιο αναλυτικά παρέχουμε:

  • Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά, στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρησης, σύμφωνα με τα ΕΛΠ ή τα ΔΛΠ
  • Συστάσεις, ενάρξεις, μεταβολές, συγχωνεύσεις, διακοπές, εκκαθαρίσεις εταιρειών
  • Συναλλαγές με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, ΓΕ.ΜΗ., Περιφέρεια και Επιμελητήρια)
  • Εβδομαδιαία εποπτεία της επιχείρησης στην έδρα της από εξειδικευμένο λογιστή
  • Οργάνωση και επίβλεψη εσωτερικού λογιστηρίου επιχειρήσεων
  • Προοδευτική ενημέρωση αποτελεσμάτων κάθε μήνα, τρίμηνο, εξάμηνο, έτος
  • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων (ΦΠΑ, ΦΜΥ, ΦΕΕ)
  • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης

Φόρτωση

Η φόρμα επικοινωνίας έχει σταλεί με επιτυχία!

Γιατί εμάς;

01

Κάνουμε τη δουλειά μας σωστά.

Δεν θα συναντήσετε εκπλήξεις!

02

Είμαστε γρήγοροι.

Αντιδρούμε ταχύτατα στις ανάγκες των πελατών μας!

03

Συμβουλεύουμε υπεύθυνα.

Νιώθουμε την επιχείρησή σας, δική μας!

04

Έχουμε πολυετή εμπειρία.

30+ χρόνια σκληρής δουλειάς και συνεχίζουμε!

05

Έχουμε γνώση στο αντικείμενό μας.

Επιμορφωνόμαστε συνεχώς!

06

Είμαστε ειλικρινείς.

Λέμε τα πράγματα με το όνομά τους!

07

Είμαστε πρωτοπόροι & καινοτόμοι.

Fovera Prostasia App!

08

Είμαστε οργανωτικοί με τη δουλειά μας.

Ελαχιστοποιούμε την πιθανότητα λάθους!

09

Είμαστε αποτελεσματικοί.

Το έργο μας έχει απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα!

10

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.

Δεν θα δυσκολευτείτε να μας βρείτε για μία συμβουλή!

11

Αντιμετωπίζουμε τις υποθέσεις ολιστικά.

Επικεντρωνόμαστε στο δέντρο αλλά δεν χάνουμε ποτέ το δάσος!