ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Οργάνωση Εταιρείας & Διοίκηση Προσωπικού

Ολοκληρωμένο και αξιόπιστο πρόγραμμα οργάνωσης & διοίκησης προσωπικού!

Η ανάπτυξη και η ευημερία κάθε επιχείρησης βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την οργάνωσή της, αλλά και την αποτελεσματική διοίκηση του προσωπικού που την απαρτίζει. Στη «Φοβερά Προστασία Α.Ε.» δομήσαμε ένα μοναδικό πρόγραμμα αναδιοργάνωσης - αναδιάρθρωσης εταιρειών, με πλήρη αποτελεσματικότητα κατά την εφαρμογή του σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Το πρόγραμμα οργάνωσης και διοίκησης προσωπικού που έχει σχεδιάσει η «Φοβερά Προστασία Α.Ε.» εξασφαλίζει την εύρυθμη καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης και τον ορθό συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων.

Παράλληλα, φροντίζει για την ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, την προσωπική ανάπτυξη των εργαζομένων, και την ευρύτερη ικανοποίηση τους στο εργασιακό τους περιβάλλον.

Τα οφέλη που αποκομίζει το διοικητικό προσωπικό είναι άμεσα:

  • Οι δείκτες παραγωγής, απόδοσης και κερδοφορίας συνεχώς βελτιώνονται
  • Οι θετικές συμπεριφορές ενισχύονται
  • Οι στόχοι επιτυγχάνονται

Στις υπηρεσίες του προγράμματος περιλαμβάνονται:

  • Σχεδιασμός και ενεργοποίηση οργανωτικής δομής εταιρείας
  • Περιγραφές θέσεων εργασίας
  • Οργάνωση της ροής εργασίας, καταμερισμός, ανάθεση εργασιών
  • Διαχείριση χρόνου, βελτιστοποίηση διαδικασιών, εξοικονόμηση πόρων
  • Εκπαίδευση – ανάπτυξη – κινητοποίηση προσωπικού
  • Συστήματα αξιολόγησης και επιβράβευσης της απόδοσης των εργαζομένων
  • Προσέλκυση, επιλογή, πρόσληψη προσωπικού

Φόρτωση

Η φόρμα επικοινωνίας έχει σταλεί με επιτυχία!

Γιατί εμάς;

01

Κάνουμε τη δουλειά μας σωστά.

Δεν θα συναντήσετε εκπλήξεις!

02

Είμαστε γρήγοροι.

Αντιδρούμε ταχύτατα στις ανάγκες των πελατών μας!

03

Συμβουλεύουμε υπεύθυνα.

Νιώθουμε την επιχείρησή σας, δική μας!

04

Έχουμε πολυετή εμπειρία.

30+ χρόνια σκληρής δουλειάς και συνεχίζουμε!

05

Έχουμε γνώση στο αντικείμενό μας.

Επιμορφωνόμαστε συνεχώς!

06

Είμαστε ειλικρινείς.

Λέμε τα πράγματα με το όνομά τους!

07

Είμαστε πρωτοπόροι & καινοτόμοι.

Fovera Prostasia App!

08

Είμαστε οργανωτικοί με τη δουλειά μας.

Ελαχιστοποιούμε την πιθανότητα λάθους!

09

Είμαστε αποτελεσματικοί.

Το έργο μας έχει απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα!

10

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.

Δεν θα δυσκολευτείτε να μας βρείτε για μία συμβουλή!

11

Αντιμετωπίζουμε τις υποθέσεις ολιστικά.

Επικεντρωνόμαστε στο δέντρο αλλά δεν χάνουμε ποτέ το δάσος!