ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Υπηρεσίες Διαφάνειας

Ο σκοπός μας στη «Φοβερά Προστασία Α.Ε.» είναι να στεκόμαστε δίπλα στον επιχειρηματία και να εμπλουτίζουμε διαρκώς το εύρος στις υπηρεσίες μας. Ο τομέας παροχής υπηρεσιών διαφάνειας δημιουργήθηκε προκειμένου να βοηθήσει εταιρείες και οργανισμούς στην πρόληψη και διαχείριση επιχειρησιακών κινδύνων.

Στόχος μας είναι να προσθέτουμε αξία στις επιχειρήσεις, συμβάλλοντας στη διαχείριση κινδύνων (περιλαμβανομένων και των κινδύνων απάτης), την εφαρμογή αποτελεσματικών δικλίδων και τη διερεύνηση φαινομένων απάτης.

Καμία επιχείρηση και κανένας οργανισμός δεν είναι απαλλαγμένος από τον κίνδυνο απάτης. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση του ACFE, οι ζημιές από φαινόμενα απάτης εκτιμώνται στο 5% των ετήσιων πωλήσεων. Δυστυχώς, μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό των Εταιρειών που πέφτουν θύματα απάτης καταφέρνουν να ανακτήσουν πλήρως τη ζημία που υπέστησαν. Η εταιρεία μας δρα προληπτικά, αναλαμβάνοντας να εντοπίσει τα πιθανά σχήματα απάτης και να αξιολογήσει τον βαθμό έκθεσης σε αυτά, να αξιολογήσει τον κατάλληλο σχεδιασμό των δικλίδων και να παρακολουθεί την λειτουργική τους αποτελεσματικότητα (δηλαδή ότι εφαρμόζονται στην πράξη). Σε περίπτωση που έχετε ήδη πέσει θύματα απάτης, η ομάδα μας που αποτελείται από πιστοποιημένο προσωπικό στο αντικείμενο (πιστοποιημένους ελεγκτές απάτης - CFEs), αναλαμβάνει τη διερεύνηση της απάτης και τη σύνταξη έκθεσης πραγματογνωμοσύνης, σε απόλυτη συμμόρφωση με τις Διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, η οποία βασίζεται σε δεδομένα από 2.110 περιπτώσεις απάτης σε 133 χώρες, η πολιτική καταγγελιών είναι ένα από τα πιο ισχυρά μέτρα εντοπισμού και αποτροπής απάτης καθώς οι καταγγελίες για την περίοδο 2020-2022 ήταν το κύριο μέσο εντοπισμού φαινομένων απάτης (42%) και εφόσον είναι καλά σχεδιασμένη μειώνει την μέση ζημία από απάτες κατά 50%. Ταυτόχρονα, πολύ πρόσφατα υιοθετήθηκε στο Εθνικό Δίκαιο με τον Νόμο 4990/2022 η Κοινοτική Οδηγία 1937/2019 η οποία προβλέπει την εφαρμογή αποτελεσματικής πολιτικής καταγγελιών από φορείς τόσο του Δημόσιου, όσο και του Ιδιωτικού Τομέα. Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει: την ανάπτυξη πολιτικής καταγγελιών σε πλήρη συμφωνία με τους Νόμους 4990/2022 & 4080/2021, την παραλαβή ή/και διερεύνηση καταγγελιών με πλήρη εμπιστευτικότητα και την παροχή στατιστικών στοιχείων στη Διοίκηση σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να διορθωθούν οι αδυναμίες στο σύστημα εσωτερικών δικλίδων.

Επιπλέον, η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου σε φορείς του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα, σε πλήρη συμμόρφωση με τα Διεθνή Πρότυπα (IPPF). Σύμφωνα με το Ινστιτούτο των Εσωτερικών Ελεγκτών, o εσωτερικός έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη και αντικειμενική διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες ενός οργανισμού. Βοηθάει τον οργανισμό να επιτύχει τους αντικειμενικούς σκοπούς του, υιοθετώντας μία συστηματική, επαγγελματική προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης.

Η «Φοβερά Προστασία Α.Ε.» παρέχει επιπλέον τεχνική υποστήριξη για δικαστικές διενέξεις και μία σειρά από συστήματα πιστοποίησης (ISO).

Ενδεικτικές υπηρεσίες

  • Αποτροπή και διερεύνηση περιπτώσεων απάτης
  • Εσωτερικός έλεγχος
  • Δικαστικές διενέξεις
  • Ανάπτυξη πολιτικής καταγγελιών σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 1937/2019, και τους Νόμους 4808/2021 & 4990/2022.
  • Διαχείριση ή/και διερεύνηση καταγγελιών
  • Τεχνική υποστήριξη για συστήματα τυποποίησης ISO

Γιατί να μας επιλέξετε

- Εργαζόμαστε σε απόλυτη συμμόρφωση με τα Διεθνή Πρότυπα (πχ. IPPF) και τις Διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

- Η ομάδα μας αποτελείται από πιστοποιημένους εσωτερικούς ελεγκτές (Certified Internal Auditors) και πιστοποιημένους ελεγκτές κατά της απάτης (Certified Fraud Examiners)

με βαθιά γνώση του αντικειμένου.

- Επιμορφωνόμαστε συνεχώς και λειτουργούμε σε πλήρη συμμόρφωση με τους υποχρεωτικούς κανόνες συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης

(Continuing Professional Education) στους οργανισμούς που είναι μέλη.

- Διαθέτουμε πολυετή εμπειρία στον εσωτερικό έλεγχο, την αποτροπή και τη διερεύνηση φαινομένων απάτης.

- Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας και συμβουλεύουμε υπεύθυνα.

- Αντιδρούμε ταχύτατα στις ανάγκες σας.

- Εφαρμόζουμε τις πιο αξιόπιστες λύσεις της τεχνολογίας της πληροφορικής.

- Αντιμετωπίζουμε τις υποθέσεις ολιστικά και λαμβάνουμε υπόψιν μας όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν μια επιχείρηση.

Φόρτωση

Η φόρμα επικοινωνίας έχει σταλεί με επιτυχία!

Γιατί εμάς;

01

Κάνουμε τη δουλειά μας σωστά.

Δεν θα συναντήσετε εκπλήξεις!

02

Είμαστε γρήγοροι.

Αντιδρούμε ταχύτατα στις ανάγκες των πελατών μας!

03

Συμβουλεύουμε υπεύθυνα.

Νιώθουμε την επιχείρησή σας, δική μας!

04

Έχουμε πολυετή εμπειρία.

30+ χρόνια σκληρής δουλειάς και συνεχίζουμε!

05

Έχουμε γνώση στο αντικείμενό μας.

Επιμορφωνόμαστε συνεχώς!

06

Είμαστε ειλικρινείς.

Λέμε τα πράγματα με το όνομά τους!

07

Είμαστε πρωτοπόροι & καινοτόμοι.

Fovera Prostasia App!

08

Είμαστε οργανωτικοί με τη δουλειά μας.

Ελαχιστοποιούμε την πιθανότητα λάθους!

09

Είμαστε αποτελεσματικοί.

Το έργο μας έχει απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα!

10

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.

Δεν θα δυσκολευτείτε να μας βρείτε για μία συμβουλή!

11

Αντιμετωπίζουμε τις υποθέσεις ολιστικά.

Επικεντρωνόμαστε στο δέντρο αλλά δεν χάνουμε ποτέ το δάσος!