ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Έκδοση & Διαχείριση Μισθοδοσίας

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες μισθοδοσίας για την επιχείρηση σας!

Η έκδοση της μισθοδοσίας είναι το κλειδί της ομαλής λειτουργίας κάθε επιχείρησης. Οι υπηρεσίες μισθοδοσίας που προσφέρει η «Φοβερά Προστασία Α.Ε.» καλύπτουν τις απαιτήσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και αποφορτίζουν τον επιχειρηματία από την πολύπλοκη και χρονοβόρα αυτή διαδικασία.

Οι έμπειροι εργατολόγοι της εταιρείας μας παρέχουν ολοκληρωμένες, ευέλικτες υπηρεσίες έκδοσης και διαχείρισης μισθοδοσίας και διαρκή ενημέρωση για τα μισθολογικά στοιχεία του προσωπικού κάθε επιχείρησης. Γνωρίζουν σε βάθος τη σχετική με τη μισθοδοσία νομοθεσία και διαχειρίζονται αποτελεσματικά και άμεσα όλες τις μεταβολές του δυναμικού της επιχείρησης, ακολουθώντας τα πρότυπα οργάνωσης ISO.

Πιο αναλυτικά, παρέχουμε:

 • Δημιουργία και τήρηση ολοκληρωμένου αρχείου μισθοδοσίας
 • Έλεγχος ορθότητας προηγουμένων ετών στην έκδοση της μισθοδοσίας, στην ασφαλιστική απεικόνιση των εργαζομένων, στην ύπαρξη και τον τύπο συμβάσεων εργασίας, στις προθεσμίες κατάθεσης εγγράφων κλπ.
 • Κατάθεση όλων των εγγράφων που αφορούν στη σύννομη απασχόληση του προσωπικού στο ΕΡΓΑΝΗ
 • Συλλογή και επεξεργασία όλων των στοιχείων μισθοδοσίας για μηνιαίο υπολογισμό
 • Μηνιαία αποστολή μισθοδοτικών καταστάσεων, λογιστικού άρθρου
 • Μηνιαία αποστολή εξοφλητικών αποδείξεων πληρωμής των εργαζομένων ανά κατάστημα και υπάλληλο, με ανάλυση αποδοχών μηνός
 • Δημιουργία και αποστολή αρχείου πληρωμής εργαζομένων στην τράπεζα για την εξόφληση της μισθοδοσίας
 • Σύνταξη και υποβολή καταστάσεων ασφάλισης ταμείων κυρίας ΑΠΔ και επικουρικής ασφάλισης
 • Συμμετοχή της επιχείρησης σας σε επιδοτούμενα προγράμματα εργασίας μέσω ΟΑΕΔ
 • Εκπροσώπηση της επιχείρησης σας στο ΣΕΠΕ, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ προς επίλυση διαφορών εργατικής φύσης
 • Σενάρια υπολογισμού κόστους μισθοδοσίας, λύσεις μείωσης του κόστους απασχόλησης

Σύνταξη Υποδείγματος Πολιτικής για την αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία

Σύμφωνα με την απόφαση 82063/2021, σχετικά με τα υποδείγματα πολιτικής για την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης και για τη διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών των άρθρων 9 και 10 του ν. 4808/2021, οι επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 20 εργαζόμενους (συμπεριλαμβάνεται και τυχόν δανειζόμενο προσωπικό από άλλη επιχείρηση) θα πρέπει, κατόπιν Διαβούλευσης με το προσωπικό τους, να υιοθετήσουν Πολιτική για την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης και να θεσπίσουν διαδικασία Εσωτερικών Καταγγελιών.

Πιο αναλυτικά, παρέχουμε:

 • Σύνταξη Υποδείγματος Πολιτικής για την αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία
 • Κατάρτιση Πρακτικού Διαβούλευσης
 • Συμβουλευτική υποστήριξη για τη διαχείριση περιστατικών σε περίπτωση εσωτερικής καταγγελίας
 • Σύνταξη ή Τροποποίηση του Κανονισμού Εργασίας

Φόρτωση

Η φόρμα επικοινωνίας έχει σταλεί με επιτυχία!

Γιατί εμάς;

01

Κάνουμε τη δουλειά μας σωστά.

Δεν θα συναντήσετε εκπλήξεις!

02

Είμαστε γρήγοροι.

Αντιδρούμε ταχύτατα στις ανάγκες των πελατών μας!

03

Συμβουλεύουμε υπεύθυνα.

Νιώθουμε την επιχείρησή σας, δική μας!

04

Έχουμε πολυετή εμπειρία.

30+ χρόνια σκληρής δουλειάς και συνεχίζουμε!

05

Έχουμε γνώση στο αντικείμενό μας.

Επιμορφωνόμαστε συνεχώς!

06

Είμαστε ειλικρινείς.

Λέμε τα πράγματα με το όνομά τους!

07

Είμαστε πρωτοπόροι & καινοτόμοι.

Fovera Prostasia App!

08

Είμαστε οργανωτικοί με τη δουλειά μας.

Ελαχιστοποιούμε την πιθανότητα λάθους!

09

Είμαστε αποτελεσματικοί.

Το έργο μας έχει απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα!

10

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.

Δεν θα δυσκολευτείτε να μας βρείτε για μία συμβουλή!

11

Αντιμετωπίζουμε τις υποθέσεις ολιστικά.

Επικεντρωνόμαστε στο δέντρο αλλά δεν χάνουμε ποτέ το δάσος!