Πολιτική Απορρήτου

1. Νομοθετικό πλαίσιο

1.1 Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θεωρείται οποιαδήποτε ενέργεια σχετίζεται με τη συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διατήρηση ή αποθήκευση, τροποποίηση, εξαγωγή, χρήση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, συσχέτιση ή συνδυασμό, διασύνδεση, δέσμευση, διαγραφή ή καταστροφή προσωπικών δεδομένων (εφεξής, «Επεξεργασία»).

1.2 Για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη, η Εταιρία ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας και η επεξεργασία αυτή γίνεται σύμφωνα με την κείμενη ελληνική νομοθεσία. Η Εταιρία δηλώνει ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του εφαρμοστέου ελληνικού δικαίου (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 679/2016 και κείμενη ελληνική νομοθεσία).

2. Δεδομένα που παρέχονται απευθείας από το Χρήστη

2.1 Η Εταιρία επεξεργάζεται τις πληροφορίες που της παρέχει ο Χρήστης μέσω της Ιστοσελίδας, είτε με την εγγραφή του στο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρίας, είτε με τη συμπλήρωση της Φόρμας Επικοινωνίας, είτε με την κατάθεση βιογραφικού σημειώματος είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, όπως για παράδειγμα μέσω διαφημιστικών εκστρατειών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ομοίως, η Εταιρία επεξεργάζεται τις πληροφορίες που της παρέχει ο Χρήστης μέσω τρίτων ιστοσελίδων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης για σκοπούς διαφήμισης και προώθησης των υπηρεσιών της.

2.2 Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικά: το ονοματεπώνυμο του Χρήστη, η διεύθυνση ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου, ο αριθμός τηλεφώνου του, η ηλικία, το φύλλο του καθώς και κάθε άλλο δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα προκύπτει από το βιογραφικό του.

2.3 Αν ο Χρήστης διαφωνεί με τη χρήση των στοιχείων του για την προώθηση και διαφήμιση των υπηρεσιών της Εταιρίας μπορεί να το δηλώσει όπου ερωτάται κατά τη συμπλήρωση των προαναφερόμενων φορμών επικοινωνίας.

3. Δεδομένα που αποκτώνται μέσω της χρήσης cookies

3.1 Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί μικρά αρχεία που ονομάζονται μικροδεδομένα (cookies) τα οποία χρησιμοποιούνται από την Εταιρία για να προσαρμόσει την εμπειρία του Χρήστη. Η χρήση των μικροδεδομένων είναι τεχνικά απαραίτητη για την ολοκληρωμένη πραγματοποίηση της σύνδεσης του Χρήστη στην Ιστοσελίδα. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την Πολιτική Μικροδεδομένων της Εταιρίας.

3.2 Καταρχήν, με τη συλλογή μικροδεδομένων η Εταιρία δεν αποθηκεύει ούτε επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των Χρηστών της Ιστοσελίδας της. Σε κάθε περίπτωση, αν η επεξεργασία των μικροδεδομένων υποτεθεί ότι μπορεί να οδηγήσει σε ταυτοποίηση κάποιου Χρήστη, η επεξεργασία αυτή δικαιολογείται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ’ ΓΚΠΔ και γίνεται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

4. Δεδομένα Πελατών της Εταιρίας

4.1 Η Εταιρία επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών της για τους σκοπούς που επιβάλει η εκτέλεση της μεταξύ τους σύμβασης και συμφωνίας.

4.2 Ο Χρήστης παρέχει τη συγκατάθεση του, συμφωνεί ρητά και αποδέχεται ανεπιφύλακτα κάθε ενέργεια επεξεργασίας στην οποία θα προβεί η Εταιρία στο πλαίσιο της παροχής των Υπηρεσιών της προς το Χρήστη, ενδεικτικά με σκοπό να αντιπροσωπεύει το Χρήστη, και να μεσολαβεί στις σχετικές διαδικασίες με τις δημόσιες και φορολογικές αρχές για τη διασφάλιση και την εξυπηρέτηση των χρηματοοικονομικών, λογιστικών, φορολογικών και λοιπών συναφών αναγκών του Χρήστη.

4.3 Τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη διατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης με την Εταιρία και για δύο (2) χρόνια μετά τη λήξη της, εκτός κι αν προβλέπεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα βάσει της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας. Μπορείτε να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων σε συντομότερο χρονικό διάστημα, το οποίο θα τηρήσουμε, εφόσον είναι επιτρεπτό.

5. Εγγραφή – Ενημερωτικό Δελτίο

5.1 Για την περιήγηση στην Ιστοσελίδα δεν απαιτείται η εγγραφή του Χρήστη.

5.2 Εφόσον το επιθυμεί, ο Χρήστης μπορεί να εγγραφεί στο ενημερωτικό δελτίο της Εταιρίας, παρέχοντας σε αυτή τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου. Μοιραζόμενος τη διεύθυνση αυτή με την Εταιρία, ο Χρήστης αποδέχεται την επικοινωνία της Εταιρίας με τον ίδιο για προωθητικούς και διαφημιστικούς σκοπούς. Η Εταιρία δεσμεύεται να μην προωθήσει τη διεύθυνση αυτή σε τρίτους.

5.3 Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να διαγραφεί από το ενημερωτικό δελτίο της Εταιρίας ανά πάσα στιγμή, γνωστοποιώντας την πρόθεσή του στην Εταιρία. Μετά τη γνωστοποίησή αυτή, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαγράφεται από κάθε αρχείο της εταιρίας μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες.

6. Δεδομένα που συλλέγονται μέσω τρίτων ιστοσελίδων

6.1 Με τη χρήση της υπηρεσίας Facebook Ads, ο Χρήστης αποδέχεται την Πολιτική Απορρήτου του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Facebook και της Εταιρίας και συναινεί στη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων του από την Εταιρία.

6.2 Τα στοιχεία που συλλέγονται από την Εταιρία στο πλαίσιο της υπηρεσίας αυτής είναι μεταξύ άλλων το ονοματεπώνυμο του Χρήστη, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου και τα στοιχεία που παρέχει απαντώντας στο ερωτηματολόγιο της Εταιρίας.

6.3 Η Εταιρία επεξεργάζεται τα στοιχεία αυτά προς απάντηση των ερωτημάτων του Χρήστη και στη συνέχεια για την ενημέρωσή του και τη συμμετοχή του σε διαφημιστικές εκστρατείες της Εταιρίας. Με τη χρήση της υπηρεσίας, ο Χρήστης αποδέχεται και συναινεί στην επεξεργασία των στοιχείων του με τον τρόπο αυτό.

7. Συγκατάθεση Χρήστη

7.1 Ο Χρήστης της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους Όρους Χρήσης, και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να απέχει καταρχάς από αυτή και να ενημερώσει τη Δικηγορική Εταιρία Τσιλώνης-Βογιατζόγλου με τον πανευρωπαϊκά κατοχυρωμένο διακριτικό τίτλο Newlaw, Τσιμισκή 10, 546 24 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 551 501, τηλεομοιοτυπία: 2310 261 503, e-mail: dpo@foveraprostasia.gr, η οποία είναι η Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων για την Εταιρία (εφεξής, «Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων»).

7.2 Διά της αποδοχής των Όρων Χρήσης και δια της οικειοθελούς παροχής των απαιτούμενων προσωπικών δεδομένων, ο Χρήστης παρέχει τη συγκατάθεση του, συμφωνεί ρητά και αποδέχεται ανεπιφύλακτα την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων αυτών, η οποία γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Όρους Χρήσης.

7.3 Ο Χρήστης έχει δικαίωμα να αποσύρει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των δεδομένων του σε οποιαδήποτε στιγμή. Εντούτοις, αυτή η απόσυρση δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίζεται στη συγκατάθεσή του για το διάστημα πριν την απόσυρση, ούτε την περαιτέρω επεξεργασία των ίδιων δεδομένων, που διεξάγεται υπό άλλη νομική βάση, όπως η εκπλήρωση σύμβασης ή η ανάγκη συμμόρφωσης με νόμιμη υποχρέωση στην οποία υπόκειται η Εταιρία.

8. Σκοπός επεξεργασίας

8.1 Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που γίνεται από την Εταιρία λαμβάνει χώρα για θεμιτούς και νόμιμους σκοπούς που συνδέονται με την παροχή των Υπηρεσιών που έχει επιλέξει ο Χρήστης.

8.2 Ο Χρήστης δηλώνει ρητά και αποδέχεται ότι τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρεί και γνωστοποιεί στην Εταιρία και τα οποία συλλέγονται και επεξεργάζονται από αυτήν, είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται ενόψει των προαναφερθέντων σκοπών επεξεργασίας.

8.3 Τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη χρησιμοποιούνται αποκλειστικά είτε για την εξυπηρέτηση των δικών του χρηματοοικονομικών και φορολογικών αναγκών είτε για εσωτερική χρήση από την Εταιρία, είτε για λογαριασμό της ΑΑΔΕ εφόσον κάτι τέτοιο μας ζητηθεί αρμοδίως και υποχρεωθούμε να το πράξουμε. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται επίσης για την προώθηση των υπηρεσιών της Εταιρίας. Για παράδειγμα, οι διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των Χρηστών χρησιμοποιούνται για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων για τις υπηρεσίες της Εταιρίας, αλλά και για την επικοινωνία με τους πελάτες της με μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

8.4 Η Εταιρία δεσμεύεται ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη για άλλους σκοπούς, πέραν αυτών που αναφέρονται στο παρόν, χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση και, όπου απαιτείται, έγκρισή του.

9. Δικαιώματα Χρήστη

9.1 Ο Χρήστης διατηρεί τα δικαιώματα που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 15-22 του ευρωπαϊκού Κανονισμού 679/2016.

9.2 Συγκεκριμένα, ο Χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνεται σχετικά με την επεξεργασία, να έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και τα οποία αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας καθώς και να προβάλει αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που τον αφορούν, σύμφωνα με τις διατάξεις τις διατάξεις των άρθρων 15-22 του ευρωπαϊκού Κανονισμού 679/2016, καθώς και της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας. Αναφορικά με τις αντιρρήσεις, δύναται ειδικότερα να αιτηθεί τη διόρθωση, την προσωρινή μη χρησιμοποίηση, τη δέσμευση, τη διαβίβαση ή μη, ή ακόμα και τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων.

9.3 Για την άσκηση των δικαιωμάτων που παρέχονται στον Χρήστη, δυνάμει των προαναφερθεισών διατάξεων, είναι απαραίτητη η επικοινωνία του με την Εταιρία, καθώς και η έγγραφη ενημέρωση της Υπεύθυνης Προστασίας Δεδομένων για τις αξιώσεις του Χρήστη.

10. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

10.1 Το παρόν κείμενο, καθώς και οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση απορρέει από ή σε σχέση με αυτούς, διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο και το Νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 (GDPR). Ρητά συμφωνείται, συνομολογείται και γίνεται αμοιβαίως αποδεκτό ότι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης θα έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα αναφορικά με οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση που τυχόν ανακύψει μεταξύ της Εταιρίας και του Χρήστη, και διέπεται από το παρόν.

10.2 Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η Εταιρία έχει ως πάγια επιδίωξη να επιλύει φιλικά και εξωδικαστικά οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν ενδεχομένως από τη χρήση ή/και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση που ως χρήστης/μέλος εντοπίσετε κάποιο προβληματικό από νομικής ή/και ηθικής πλευράς στοιχείο, πληροφορία ή θέμα στον ιστότοπο, παρακαλείσθε να ενημερώσετε άμεσα τον διαχειριστή της ιστοσελίδας στο info@foveraprostasia.gr.

11. Επικοινωνήστε μαζί μας

11.1 Για περαιτέρω πληροφορίες ή ερωτήματα αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων ή για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός του, ο Χρήστης μπορεί να απευθύνεται στην Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων για τη «Φοβερά Προστασία Α.Ε.», Δικηγορική Εταιρία Τσιλώνης-Βογιατζόγλου (Newlaw), Τσιμισκή 10, 546 24 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 551 501, τηλεομοιοτυπία: 2310 261 503, e-mail: dpo@foveraprostasia.gr.