ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Οικονομοτεχνικές Μελέτες

Ο κοινός παρανομαστής της επιχειρηματικής επιτυχίας!

Το επιχειρηματικό πλάνο, το πλάνο βιωσιμότητας και η αποτίμηση της εταιρείας σας αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για την επίγνωση της θέσης της, καθώς και τη μελλοντική της ανάπτυξη. Η «Φοβερά Προστασία Α.Ε.» προσφέρει πλήθος οικονομοτεχνικών μελετών με εγγυημένα αποτελέσματα.

 • Επιχειρηματικό Πλάνο (Business Plan)

Κοινός παρανομαστής των επιτυχημένων επιχειρήσεων είναι ένα λεπτομερές επιχειρηματικό πλάνο που καθοδηγεί τις καθημερινές δραστηριότητες τους. Όταν το πλάνο είναι ορθά δομημένο και οργανωμένο κατορθώνει να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα όπως:

 • Ποια είναι η οικονομική πορεία της επιχείρησης την παρούσα χρονική στιγμή αλλά και μελλοντικά
 • Σε τι επίπεδο και σε ποιους τομείς είναι ανταγωνιστική στην αγορά δραστηριοποίησης της
 • Ποιοι είναι οι στόχοι που θέτει μελλοντικά
 • Με ποιους τρόπους αυτοί οι στόχοι δύναται να επιτευχθούν

Ένα καλά δομημένο επιχειρηματικό πλάνο παρέχει πλήρη εικόνα της επιχείρησης σας και μπορεί να αποτελέσει το κλειδί για την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων, την προσέλκυση επενδυτών ή τις παραγωγικές εταιρικές συζητήσεις και διαπραγματεύσεις.

 • Μελέτες βιωσιμότητας επιχείρησης / επένδυσης

Η μελέτη βιωσιμότητας της επιχείρησης προσφέρει το ιδιαίτερο πλεονέκτημα της αναλυτικής πληροφόρησης για τις δυνατότητες επιβίωσης και επιτυχίας της επιχείρησης. Προβλήματα και ευκαιρίες εντοπίζονται και αντιμετωπίζονται ή αξιοποιούνται, προσφέροντας τη δυνατότητα έγκαιρης προσαρμογής των αποφάσεων των ιθύνοντων κάθε επιχείρησης.

Οι μελέτες βιωσιμότητας εστιάζουν:

 • Στην οικονομική ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της επιχείρησης
 • Στην ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος / αγοράς
 • Στις ευκαιρίες και τους κινδύνους της επιχειρηματικής ιδέας
 • Στον υπολογισμό και την αξιολόγηση των οικονομικών δεικτών βιωσιμότητας της επιχείρησης, αλλά και των δεικτών απόδοσης της επένδυσης μετά την υλοποίησή της
 • Μελέτες αποτίμησης αξίας εταιρείας / ομίλου εταιριών

Ο καθορισμός της εμπορικής αξίας της εταιρείας είναι ένα απαραίτητο εργαλείο σε περιπτώσεις εξαγορών ή/και συγχωνεύσεων, ενδεχόμενων συνεργειών, ενημέρωσης των μετόχων, αλλά και για την ευρύτερη επίγνωση της δυναμικής της επιχείρησής, ώστε να είναι δυνατός ο καθορισμός μελλοντικών, πραγματοποιήσιμων στόχων. Η «Φοβερά Προστασία Α.Ε.» πραγματοποιεί, με επιστημονικά εργαλεία και μεθόδους, μελέτες αποτίμησης αξίας επιχειρήσεων και ομίλου εταιρειών, έπειτα από πλήρη διερεύνηση της επιχείρησης και της αγοράς δραστηριοποίησης.

Φόρτωση

Η φόρμα επικοινωνίας έχει σταλεί με επιτυχία!

Γιατί εμάς;

01

Κάνουμε τη δουλειά μας σωστά.

Δεν θα συναντήσετε εκπλήξεις!

02

Είμαστε γρήγοροι.

Αντιδρούμε ταχύτατα στις ανάγκες των πελατών μας!

03

Συμβουλεύουμε υπεύθυνα.

Νιώθουμε την επιχείρησή σας, δική μας!

04

Έχουμε πολυετή εμπειρία.

30+ χρόνια σκληρής δουλειάς και συνεχίζουμε!

05

Έχουμε γνώση στο αντικείμενό μας.

Επιμορφωνόμαστε συνεχώς!

06

Είμαστε ειλικρινείς.

Λέμε τα πράγματα με το όνομά τους!

07

Είμαστε πρωτοπόροι & καινοτόμοι.

Fovera Prostasia App!

08

Είμαστε οργανωτικοί με τη δουλειά μας.

Ελαχιστοποιούμε την πιθανότητα λάθους!

09

Είμαστε αποτελεσματικοί.

Το έργο μας έχει απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα!

10

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.

Δεν θα δυσκολευτείτε να μας βρείτε για μία συμβουλή!

11

Αντιμετωπίζουμε τις υποθέσεις ολιστικά.

Επικεντρωνόμαστε στο δέντρο αλλά δεν χάνουμε ποτέ το δάσος!