Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Αναλαμβάνουμε δράση για ένα βιώσιμο μέλλον!

Στη Φοβερά Προστασία Α.Ε. αναγνωρίζουμε την Κοινωνική μας Ευθύνη ως αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας και της φιλοσοφίας μας. Επενδύουμε συστηματικά σε δράσεις και ενέργειες, που συμβάλλουν στο κοινωνικό σύνολο, αλλά και στη διασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος.

Για όλους τους ανθρώπους της «Φοβερά Προστασία Α.Ε.» η αλλαγή και η ενσωμάτωση πρακτικών βιωσιμότητας στη δραστηριότητα της εταιρείας αποτελεί μια συνέργεια και μια προσπάθεια συλλογική. Με σεβασμό στον συνάνθρωπο και στο περιβάλλον, εφαρμόζουμε «πράσινες» τακτικές σε όλες τις πτυχές των επαγγελματικών μας ενεργειών.

Οι δράσεις μας πηγάζουν από το χρέος που έχουμε να δημιουργούμε θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία στην οποία εργαζόμαστε και δραστηριοποιούμαστε:

  • Ανακυκλώνουμε
  • Συγκεντρώνουμε πλαστικά καπάκια για την αγορά αναπηρικών αμαξιδίων για συνανθρώπους μας
  • Συλλέγουμε μπαταρίες και λάμπες σε ειδικούς κάδους
  • Εκτυπώνουμε μόνο όταν είναι απαραίτητο και σπανίως έγχρωμα, παροτρύνοντας τους συνεργάτες μας να ακολουθήσουν την ίδια πρακτική
  • Χρησιμοποιούμε με σύνεση τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές
  • Αξιοποιούμε το carpooling – μοιραζόμαστε τη διαδρομή με συναδέλφους
  • Συμμετέχουμε σε εταιρικές περιβαλλοντικές εκδηλώσεις, όπως αναδάσωση, πεζοπορία, καθαριότητα παραλιών κ.ά.