ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Εξεύρεση & Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Οι άνθρωποι είναι η κινητήριος δύναμη κάθε εταιρείας!

Η δημιουργία μίας δυνατής και αποδοτικής ομάδας, προϋποθέτει ανθρώπους που μοιράζονται κοινό όραμα και κοινούς στόχους. Στη «Φοβερά Προστασία Α.Ε.» παρέχουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες εξεύρεσης και αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού, σύμφωνα με τη φιλοσοφία και τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Εξεύρεση ανθρώπινου δυναμικού

Απαλλάσσουμε τον επιχειρηματία από την πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία εξεύρεσης ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να μπορεί να επικεντρωθεί απρόσκοπτα στην ανάπτυξη της εταιρείας του.

Αναζητούμε τους κατάλληλους ανθρώπους που θα συμβαδίσουν με το όραμα και την εργασιακή κουλτούρα κάθε επιχείρησης για τη μέγιστη κάλυψη των αναγκών της και την επίτευξη των εταιρικών στόχων.

Πιο αναλυτικά, αναλαμβάνουμε:

 • Καταγραφή των βασικών απαιτήσεων θέσης
 • Σύνταξη & συμφωνία στοχευμένης αγγελίας
 • Ορισμό σημείων δημοσίευσης αγγελίας
 • Συλλογή & αξιολόγηση εισερχόμενων βιογραφικών σημειωμάτων
 • Προγραμματισμό & διενέργεια συνεντεύξεων (βιογραφικές ή δομημένες)
 • Συγγραφή ατομικής έκθεσης αξιολόγησης
 • Αποστολή έκθεσης επικρατέστερων υποψηφίων

Πραγματοποιούμε την αναζήτηση ικανών και έμπειρων υποψηφίων, επικοινωνώντας άμεσα με στελέχη που ενδεχομένως να μην έχουν εντοπίσει την προς κάλυψη θέση ή δεν αναζητούν ενεργά εργασία (head hunting). Η διαδικασία εξεύρεσης προσωπικού μπορεί να περιλαμβάνει τη διενέργεια test προσωπικότητας/ δεξιοτήτων, τη λήψη συστάσεων από παλαιότερους εργοδότες, καθώς και τη διαμόρφωση μιας άρτιας περιγραφής θέσης εργασίας, ανάλογα με τις ανάγκες της διαθέσιμης θέσης.

Μέσω των ολοκληρωμένων υπηρεσιών μας έχετε στη διάθεσή σας άρτια δομημένες όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να καταλήξετε στην ορθότερη για εσάς απόφαση.

Η ανάληψη της εξεύρεσης ανθρώπινου δυναμικού από τη «Φοβερά Προστασία Α.Ε.» επιλύει θέματα όπως:

 • Έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών που να μπορούν να αναλάβουν τη στελέχωση της εταιρείας
 • Μη ανταπόκριση υποψηφίων από ανταγωνιστικές εταιρείες

Η «Φοβερά Προστασία Α.Ε.» διαχειρίζεται την αναζήτηση δυναμικού με διακριτικότητα και ανωνυμία, μέχρι το τελικό στάδιο της διαδικασίας, προσελκύοντας μεγαλύτερο εύρος υποψηφίων. Η ομάδα μας διευκολύνει τη διαδικασία στελέχωσης, κρατώντας τον επιχειρηματία ενήμερο για την πορεία της αναζήτησης.

Αξιολόγηση προσωπικού

Η συστηματική και αντικειμενική αξιολόγηση του προσωπικού μίας εταιρείας μπορεί να υποδείξει την αποδοτικότητα του στις θέσεις εργασίας που καταλαμβάνει και την ικανότητα του να συμβάλλει στην ανοδική πορεία της επιχείρησης. Η «Φοβερά Προστασία Α.Ε.» σχεδιάζει προγράμματα αξιολόγησης προσωπικού, προσαρμοσμένα στα δεδομένα κάθε επιχείρησης, έχοντας σφαιρική επίγνωση της ευρύτερης εικόνας τους.

Η αξιολόγηση προσωπικού είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων για προαγωγή, μετάθεση, υποβάθμιση, ακόμη και αποδέσμευση στελεχών, ενώ η επιβράβευσή τους φροντίζει για την επαγγελματική τους ικανοποίηση.

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε συγκροτημένα πλάνα αναδιοργάνωσης, με σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία, που εξασφαλίζουν την ομαλή ανακατανομή προσωπικού, στοχεύοντας στη βέλτιστη αποδοτικότητά του σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.

Πιο αναλυτικά, αναλαμβάνουμε:

 • Συνάντηση με τη διοίκηση & αποτύπωση των στόχων της αξιολόγησης
 • Διαχωρισμό εργαζομένων ανά ιεραρχικό επίπεδο
 • Αποτύπωση χαρακτηριστικών προσωπικότητας, συμπεριφορών & τεχνικών δεξιοτήτων για κάθε ρόλο
 • Δημιουργία ερωτήσεων με βάση το ορισμένο skill – set ανά ιεραρχικό επίπεδο
 • Διενέργεια δομημένων συνεντεύξεων
 • Διενέργεια test προσωπικότητας & δεξιοτήτων
 • Παράδοση έκθεσης ατομικών & συνολικών συμπερασμάτων

Φόρτωση

Η φόρμα επικοινωνίας έχει σταλεί με επιτυχία!

Γιατί εμάς;

01

Κάνουμε τη δουλειά μας σωστά.

Δεν θα συναντήσετε εκπλήξεις!

02

Είμαστε γρήγοροι.

Αντιδρούμε ταχύτατα στις ανάγκες των πελατών μας!

03

Συμβουλεύουμε υπεύθυνα.

Νιώθουμε την επιχείρησή σας, δική μας!

04

Έχουμε πολυετή εμπειρία.

30+ χρόνια σκληρής δουλειάς και συνεχίζουμε!

05

Έχουμε γνώση στο αντικείμενό μας.

Επιμορφωνόμαστε συνεχώς!

06

Είμαστε ειλικρινείς.

Λέμε τα πράγματα με το όνομά τους!

07

Είμαστε πρωτοπόροι & καινοτόμοι.

Fovera Prostasia App!

08

Είμαστε οργανωτικοί με τη δουλειά μας.

Ελαχιστοποιούμε την πιθανότητα λάθους!

09

Είμαστε αποτελεσματικοί.

Το έργο μας έχει απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα!

10

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.

Δεν θα δυσκολευτείτε να μας βρείτε για μία συμβουλή!

11

Αντιμετωπίζουμε τις υποθέσεις ολιστικά.

Επικεντρωνόμαστε στο δέντρο αλλά δεν χάνουμε ποτέ το δάσος!