ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Φορολογικός Σχεδιασμός

Ολοκληρωμένες λύσεις για τον φορολογικό σχεδιασμό κάθε επιχείρησης!

Με τη φορολογική νομοθεσία να μεταβάλλεται διαρκώς, η φορολογική συμμόρφωση της επιχείρησης καθίσταται σημαντικότερη από ποτέ. Η «Φοβερά Προστασία Α.Ε.» ενσωματώνει τις αλλαγές του φορολογικού συστήματος στον σχεδιασμό της, απλοποιώντας τη διαδικασία και ελαχιστοποιώντας το οικονομικό ρίσκο.

Στηριζόμαστε στο έμπειρο προσωπικό μας για τη στρατηγική μελέτη και διαχείριση κάθε φορολογικού ζητήματος. Συλλέγουμε και αναλύουμε τα οικονομικά δεδομένα κάθε επιχείρησης σε εβδομαδιαία βάση και σχεδιάζουμε την κατάλληλη στρατηγική που θα οδηγήσει στις μεγαλύτερες δυνατές φορολογικές ελαφρύνσεις.

Πιο αναλυτικά, προσφέρουμε:

  • Φοροτεχνικό Σχεδιασμό και Στρατηγική αποφυγής υπερβάλλουσας φορολόγησης
  • Διαγνωστικό έλεγχο προηγούμενων ετών και υφιστάμενης κατάστασης επιχείρησης
  • Διορθώσεις λαθών και προβλημάτων
  • Φορολογία εισοδήματος νομικών και φυσικών προσώπων
  • Κάλυψη τεκμηρίων, πόθεν έσχες, επιστροφή ΦΠΑ
  • Χειρισμό ειδικών περιπτώσεων φορολογικών ελέγχων εντοπισμού εισοδημάτων
  • Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετημάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόμοι
  • Transfer Pricing, φάκελοι τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών
  • Υποστήριξη κατά τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων και εκπροσώπηση ενώπιον των φορολογικών αρχών

Φόρτωση

Η φόρμα επικοινωνίας έχει σταλεί με επιτυχία!

Γιατί εμάς;

01

Κάνουμε τη δουλειά μας σωστά.

Δεν θα συναντήσετε εκπλήξεις!

02

Είμαστε γρήγοροι.

Αντιδρούμε ταχύτατα στις ανάγκες των πελατών μας!

03

Συμβουλεύουμε υπεύθυνα.

Νιώθουμε την επιχείρησή σας, δική μας!

04

Έχουμε πολυετή εμπειρία.

30+ χρόνια σκληρής δουλειάς και συνεχίζουμε!

05

Έχουμε γνώση στο αντικείμενό μας.

Επιμορφωνόμαστε συνεχώς!

06

Είμαστε ειλικρινείς.

Λέμε τα πράγματα με το όνομά τους!

07

Είμαστε πρωτοπόροι & καινοτόμοι.

Fovera Prostasia App!

08

Είμαστε οργανωτικοί με τη δουλειά μας.

Ελαχιστοποιούμε την πιθανότητα λάθους!

09

Είμαστε αποτελεσματικοί.

Το έργο μας έχει απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα!

10

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.

Δεν θα δυσκολευτείτε να μας βρείτε για μία συμβουλή!

11

Αντιμετωπίζουμε τις υποθέσεις ολιστικά.

Επικεντρωνόμαστε στο δέντρο αλλά δεν χάνουμε ποτέ το δάσος!