Λογιστική Υποστήριξη - Fovera Prostasia

ΑΘΗΝΑ: 210 33 11 330 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 514 669

Υπηρεσίες

Λογιστική Υποστήριξη

Η σωστή λειτουργία του λογιστηρίου σας εγγυάται τη μακροβιότητα της επιχείρησης σας. Η ορθή λειτουργία απαιτεί γνώσεις, συνέπεια, οργάνωση και άμεση ενημέρωση του επιχειρηματία, ώστε να οδηγείται στην έγκαιρη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων για το μέλλον της επιχείρησης του. Ο εξωτερικός λογιστής, η λογιστική εταιρία που σας υποστηρίζει θα πρέπει να διαθέτει και τα τρία αυτά στοιχεία (γνώση, συνέπεια, οργάνωση) κατά την παροχή της λογιστικής υποστήριξης και ταυτόχρονα τα αντανακλαστικά του στις απαιτήσεις και στις ανάγκες σας να είναι μονίμως σε εγρήγορση. Η έλλειψη γνώσεων και επαγγελματικής εξυπηρέτησης κοστίζουν πολύτιμο χρόνο στην καθημερινότητα σας, ενδεχομένως και χρήματα σε πρόστιμα, καθυστερώντας την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Η εταιρία μας λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια με πιστοποιημένο σύστημα ISO, διαθέτει πολυπληθές και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα της λογιστικής υποστήριξης και είναι σε θέση να παρέχει σύγχρονες λύσεις, ασφαλείς υπηρεσίες και άμεση εξυπηρέτηση στις καθημερινές σας ανάγκες.

Ενδεικτικές υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης:

– Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά, στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρησης, σύμφωνα με τα ΕΛΠ ή τα ΔΛΠ
– Συστάσεις, Ενάρξεις, Μεταβολές, Συγχωνεύσεις, Διακοπές, Εκκαθαρίσεις Εταιριών
– Διεκπεραίωση όλων των συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, ΓΕ.ΜΗ., Περιφέρεια και Επιμελητήρια)
– Εποπτεία της επιχείρησης στην έδρα της, από εξειδικευμένο λογιστή, σε εβδομαδιαία βάση. Άμεση ενημέρωση του επιχειρηματία
– Οργάνωση και επίβλεψη εσωτερικού λογιστηρίου επιχειρήσεων
– Προοδευτική ενημέρωση αποτελεσμάτων κάθε μήνα, τρίμηνο, εξάμηνο, έτος
– Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων (ΦΠΑ, ΦΜΥ, ΦΕΕ)
– Σύνταξη Οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης

Chat on Facebook Messenger