Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών - Fovera Prostasia
Testimonials
Δείτε τι είπαν οι πελάτες για εμάς

ΑΘΗΝΑ: 210 33 11 330 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 514 669

Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών

  • Αρχική
  • Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών

Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών

Η Δράση στοχεύει στον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται κυρίως στους κλάδους του εμπορίου και των υπηρεσιών, προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.

 

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν πραγματοποιήσει έναρξη πριν την 1/1/2016, δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, διαθέτουν έναν τουλάχιστον ΚΑΔ που ανήκει στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας και είχαν τουλάχιστον δύο (2) Ε.Μ.Ε. κατά το έτος 2018.

 

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής ξεκινά στις 12/03/2019 και ολοκληρώνεται στις 14/06/2019.

 

Η ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε., αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την επιτυχή ένταξη μιας ενδιαφερόμενης επιχείρησης στα προγράμματα επιχορήγησης επενδύσεων, είτε πρόκειται για το ΕΣΠΑ 2014-2020, είτε για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο. Από την ενημέρωση του επιχειρηματία έως και την αίτηση υπαγωγής της επενδυτικής πρότασης, την τεκμηρίωση του φακέλου κατάθεσης και την παρακολούθηση της πορείας έγκρισης και αποπληρωμής.

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ

Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, κατεβάστε το ενημερωτικό μας.