ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Νέα και αρθρογραφία με ταυτότητα

Δράση για αναβάθμιση των δεξιοτήτων ανέργων 25-45 ετών και ένταξή τους στην απασχόληση

Η δράση της ΔΥΠΑ έχει σκοπό την αναβάθμιση των δεξιοτήτων ανέργων ηλικίας 25-45 ετών, σε τομείς υψηλής ζήτησης, εστιάζοντας περισσότερο στις πράσινες και ψηφιακές δεξιότητες και στη συνέχεια την ένταξή τους στην απασχόληση. Η διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος είναι 6 μήνες και ορίζεται από 1/2024 έως 12/2024.

Αναλυτικά δείτε παρακάτω:


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη δράση, επικοινωνήστε σήμερα με τους εξειδικευμένους μας συμβούλους.