ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Νέα και αρθρογραφία με ταυτότητα

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: εγκύκλιος για τον τρόπο τήρησης των ατομικών ιατρικών φακέλων των εργαζομένων και τη διευκόλυνση των Ιατρών Εργασίας.

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εξέδωσε νέα εγκύκλιο, που αφορά το έργο των Ιατρών Εργασίας και το επίπεδο επίβλεψης υγείας των εργαζομένων.

18 Οκτωβρίου, 2023

Ανακοινώσεις Τύπου

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εξέδωσε σήμερα Εγκύκλιο για τον τρόπο τήρησης των ατομικών ιατρικών φακέλων των εργαζομένων, με σκοπό την αναβάθμιση του επιπέδου επίβλεψης της υγείας αυτών και τη διευκόλυνση του έργου των Ιατρών Εργασίας.

Η εγκύκλιος αυτή, παρέχει αναλυτικές διευκρινίσεις αναφορικά με τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας, υποστηρίζοντας έτσι και την ευχερέστερη άσκηση του ελεγκτικού έργου των Επιθεωρητών Υγείας και Ασφάλειας.

Παράλληλα, μέσω υποδειγμάτων Ατομικού Ιατρικού Φακέλου, διευκολύνει επιπρόσθετα το έργο των Ιατρών Εργασίας.

Μετά την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου, ο αρμόδιος Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Βασίλης Σπανάκης δήλωσε τα εξής:

«Με τη σημερινή μας εγκύκλιο διευκολύνεται σημαντικά το έργο των Ιατρών Εργασίας και το επίπεδο επίβλεψης υγείας των εργαζομένων. Η μείωση των εργατικών ατυχημάτων και της νοσηρότητας στους εργασιακούς χώρους, καθώς και η συνεπής και ουσιαστική εφαρμογή της νομοθεσίας για τα μέτρα πρόληψης, αποτελούν κεντρικούς στόχους πολιτικής για το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Γι’ αυτό το λόγο, το αμέσως επόμενο διάστημα, θα λάβουμε και νέες, πρόσθετες σημαντικές πρωτοβουλίες για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων».

Επισυνάπτεται η εγκύκλιος που εμπεριέχει υπόδειγμα για:

  • τον ατομικό ιατρικό φάκελο
  • την βεβαίωση καταλληλότητας

Για περισσότερες διευκρινίσεις ή οδηγίες σχετικά με τη εγκύκλιο των ατομικών ιατρικών φακέλων των εργαζομένων επικοινωνήστε σήμερα με τους εξειδικευμένους συμβούλους μας.

Ειρήνη Ρήγα

Υπεύθυνη Τμήματος Μισθοδοσίας

rhga-irhnh-XMkTB.JPG