ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Βοηθός Λογιστή - Επόπτης

Κύριες αρμοδιότητες

 • Απασχόληση στον λογιστικό κύκλο και τη φορολογία φυσικών και νομικών προσώπων
 • Ενημέρωση των αποτελεσμάτων των απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων των πελατών
 • Ενημέρωση των υφιστάμενων πελατών μέσα από τακτικές επισκέψεις για την τρέχουσα οικονομική και φορολογική πορεία τους, καθώς και για τις οφειλές τους σε ασφαλιστικούς και λοιπούς δημόσιους φορείς
 • Έλεγχος ,Σύνταξη και Υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, φυσικών προσώπων- προσωπικών εταιριών
 • Καταχώριση παραστατικών στα απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία των πελατών, υπολογισμός και υποβολή υποχρεώσεων (ΦΠΑ, Intrastat, Listing, Δημοτικά Τέλη), ενημέρωση των μηνιαίων αποτελεσμάτων, απασχόληση στην προετοιμασία και υποβολή των φορολογικών εντύπων των υφιστάμενων πελατών (έντυπα Ε1, Ε3, Ν)

Προφίλ υποψηφίου

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης
 • Σχετική προϋπηρεσία 3-5 ετών σε αντίστοιχο ρόλο σε λογιστική – φοροτεχνική εταιρεία
 • Πολύ καλή γνώση του λογιστικού κύκλου (απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία) και της φορολογικής νομοθεσίας (φυσικών και νομικών προσώπων)
 • Άριστος χειρισμός Η/Υ, MS Office, Gmail, CRM
 • Εξοικείωση με τη χρήση λογιστικών προγραμμάτων ή/και συστημάτων ERP
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες, προσοχή στη λεπτομέρεια και εχεμύθεια
 • Προσαρμοστικότητα, αντίληψη, διπλωματία και δυναμισμός
 • Θέληση για εξέλιξη και ανάπτυξη των γνώσεων
 • Δίπλωμα οδήγησης

Η εταιρεία προσφέρει

 • Άριστο, σύγχρονο και φιλικό εργασιακό περιβάλλον
 • Διαρκή εκπαίδευση
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Αποδοχές βάσει προσόντων