ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Βοηθός Λογιστή


Κύριες αρμοδιότητες

 • Απασχόληση στον λογιστικό κύκλο και τη φορολογία φυσικών και νομικών προσώπων
 • Ενημέρωση των αποτελεσμάτων των απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων των πελατών
 • Καταχώριση παραστατικών
 • Υπολογισμός και υποβολή υποχρεώσεων
 • Προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων


Προφίλ υποψηφίου

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ Οικονομικής ή Λογιστικής Κατεύθυνσης
 • Σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχο ρόλο, ιδανικά σε λογιστική – φοροτεχνική εταιρία
 • Άριστη γνώση του λογιστικού κύκλου (απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία) και της φορολογικής νομοθεσίας (φυσικών και νομικών προσώπων)
 • Άριστος χειρισμός Η/Υ, MS Office, internet, Gmail, CRM
 • Εξοικείωση με τη χρήση λογιστικών προγραμμάτων ή/και συστημάτων ERP
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες, δυναμισμός, ομαδικότητα
 • Οργανωτικές ικανότητες, ορισμός προτεραιοτήτων, εξοικείωση με την τήρηση προθεσμιών
 • Προσαρμοστικότητα, αντίληψη, προσοχή στη λεπτομέρεια, συνέπεια, εχεμύθεια
 • Δίπλωμα οδήγησης

Η εταιρεία προσφέρει

 • Άριστο, σύγχρονο και φιλικό εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Αποδοχές βάσει προσόντων