ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Σύμβουλος Πωλήσεων

H Φοβερά Προστασία ΑΕ, εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, για λογαριασμό συνεργάτη της Ariston Dental στην Αθήνα , αναζητά:

Σύμβουλο πωλήσεων

Ο ιδανικός υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη σχέσεων με πελάτες οδοντιάτρους και τη μεγιστοποίηση των πωλήσεων της εταιρείας σε αυτούς. Ως σύμβουλος πωλήσεων θα πρέπει να είναι σε θέση να υλοποιεί την εμπορική στρατηγική της εταιρείας καθώς και να αναπτύσσει τακτικές που δημιουργούν ευκαιρίες για αύξηση εσόδων.

Αρμοδιότητες:

 • Καθημερινές επισκέψεις σε οδοντιατρεία
 • Διαχείριση και ανάπτυξη υφιστάμενου πελατολογίου
 • Ανάπτυξη νέων πελατών
 • Εφαρμογή της εμπορικής πολιτικής της εταιρείας
 • Επίτευξη εμπορικών στόχων (ποιοτικούς & ποσοτικούς)
 • Παρακολούθηση και διαχείριση των αποθεμάτων των πελατών
 • Παρακολούθηση των τάσεων της αγοράς και του ανταγωνισμού


Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:

 • Επικοινωνιακό, δυναμικό και ευχάριστο χαρακτήρα
 • Πελατοκεντρική αντίληψη
 • Ικανότητα δημιουργίας μακροχρόνιων και σταθερών σχέσεων με τους πελάτες
 • Ικανότητες διαπραγμάτευσης
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
 • Δυνατότητα ταξιδιών στην επαρχία (προαιρετικά)
 • Γνώση αγγλικών
 • Γνώση των εργαλείων του MS Office, και λογισμικών CRM

Παροχές:

Η Ariston Dental προσφέρει ένα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. Επιπλέον, παρέχεται συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον εργασίας.