ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Νέα και αρθρογραφία με ταυτότητα

Νόμος για την προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου


Κοινοποιήθηκε η σχετική ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας η οποία ορίζει ότι από τις 10/07/2023 θα είναι διαθέσιμη η ψηφιακή υπηρεσία για την γνωστοποίηση ανάθεσης καθηκόντων Υπευθύνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) σύμφωνα με τον Ν. 4990/2022, άρθρο 9.

Επισυνάπτεται το Έντυπο γνωστοποίησης ορισμού (Υ.Π.Π.Α.) καθώς και το έγγραφο με Α.Π. ΕΣ-254895-2023/10031 το οποίο περιέχει της οδηγίες εφαρμογής της αναφερόμενης διάταξης.