ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Νέα και αρθρογραφία με ταυτότητα

Νέα κατάταξη των αμειβόμενων εργαζομένων με κυμαινόμενες αποδοχές για το 2024.

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 17/2024 που αφορά τη νέα κατάταξη των αμειβόμενων εργαζομένων με κυμαινόμενες αποδοχές για το έτος 2024. Η αύξηση του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών έχει ως αποτέλεσμα τη μετάβασή τους σε νέες ασφαλιστικές κλάσεις από 1η Απριλίου 2024.

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 17/2024 με αναφορά στην νέα κατάταξη, από 01.04.2024, σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβόμενων εργαζομένων με κυμαινόμενες αποδοχές για το έτος 2024, λόγω αύξησης του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών.

Σε αυτήν γνωστοποιείται ότι, με την υπ. αριθμό 25058/29.03.2024 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Φ.Ε.Κ.1974 Β’) σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 103 του ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. 167 Α') καθορίστηκε από 01.04.2024, μεταξύ άλλων, νέο αυξημένο, νόμιμο, κατώτατο ημερομίσθιο, για πλήρη απασχόληση, των εργατοτεχνιτών όλης της χώρας, χωρίς ηλικιακή διάκριση, ποσού τριάντα επτά ευρώ και επτά λεπτών (37,07 ευρώ).

Δεδομένου ότι, το ανωτέρω ποσό εμπίπτει στα όρια του ημερήσιου μισθού, που αντιστοιχεί στη 10η ασφαλιστική κλάση (36,86 – 39,54 ευρώ) οι αμειβόμενοι με κυμαινόμενες αποδοχές, οι οποίοι, μέχρι 31.03.2024, είχαν καταταχθεί αυτοδίκαια (παρ. 5, του άρθρου 18, του Κανονισμού Ασφάλισης του τ. Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.) στην 9η ασφαλιστική κλάση (π.χ. οδηγοί ταξί), υπάγονται, από 01.04.2024 (επίσης αυτοδίκαια) στην 10η ασφαλιστική κλάση (37,38 ευρώ).

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι οδηγίες της 52/2023 εγκυκλίου του e - Ε.Φ.Κ.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την μετάβαση εργαζομένων σε νέες ασφαλιστικές κατηγορίες λόγω αύξησης του κατώτατου μισθού, επικοινωνήστε σήμερα με τους εξειδικευμένους μας συμβούλους.

Επισυνάπτεται η σχετική εγκύκλιος.Αλέξανδρος Αλεξιάδης

Υπεύθυνος Τομέα Μισθοδοσίας Θεσσαλονίκης

aleksandros-aleksiadhs-RwLXg.jpg