ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Λογιστής - Υπεύθυνος Ελέγχου Εταιριών Γ' Κατηγορίας

H «Φοβερά Προστασία Α.Ε.», εταιρία παροχής λογιστικών, φοροτεχνικών, μισθοδοτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών,
αναζητά Λογιστή - Υπεύθυνο Ελέγχου Εταιρειών Γ' Κατηγορίας για τα γραφεία της στο Ηράκλειο Κρήτης.

Κύριες αρμοδιότητες

 • Τακτικές επισκέψεις στην έδρα των πελατών, ενημέρωση πελατών για φορολογική/λογιστική κατάσταση, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών λογιστικής/φοροτεχνικής φύσεως
 • Επίβλεψη λειτουργίας του εσωτερικού λογιστηρίου του πελάτη, καθοδήγηση ορθής διεκπεραίωσης εργασιών
 • Εξαγωγή των μηνιαίων αποτελεσμάτων και παρουσίασή τους στον πελάτη
 • Έλεγχος και συμφωνίες ισοζυγίων
 • Κλεισίματα, κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμοί, αποτελέσματα χρήσης)
 • Προετοιμασία των ετήσιων φορολογικών εντύπων των επιχειρήσεων
 • Καταχώριση παραστατικών σε βιβλία Γ' Κατηγορίας όταν είναι απαραίτητο
 • Επίλυση σύνθετων θεμάτων λογιστικής καταχώρισης και απεικόνισης
 • Σύνταξη φορολογικού σχεδιασμού των πελατών με σκοπό τη βέλτιστη φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση ή για θέματα διανομών
 • Επικοινωνία με ορκωτούς λογιστές για τη διεκπεραίωση τυχόν εκκρεμοτήτων (για πελάτες που υποχρεούνται να υποβληθούν σε ανάλογο έλεγχο)
 • Προτάσεις μετατροπής εταιριών ανάλογα με τις κατάλληλες διατάξεις με στόχο τη διασφάλιση των συμφερόντων του πελάτη


Προφίλ υποψηφίου

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης – μεταπτυχιακός τίτλος στον τομέα της ελεγκτικής-λογιστικής θα εκτιμηθεί.
 • Προϋπηρεσία με ανάλογες αρμοδιότητες τουλάχιστον 6 ετών σε ελεγκτική ή λογιστική-φοροτεχνική εταιρία
 • Άριστη γνώση του λογιστικού κύκλου και της φορολογικής νομοθεσίας (φυσικών & νομικών προσώπων)
 • Άριστος χειρισμός MS Office, Gmail, ERPs, ιδανικά και CRM
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες, δυναμική προσωπικότητα
 • Άριστες ικανότητες διαχείρισης χρόνου και προτεραιοτήτων
 • Προσαρμοστικότητα, ομαδικότητα, συνέπεια, προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Επιχειρηματική αντίληψη
 • Δίπλωμα οδήγησης


Η εταιρεία προσφέρει

 • Άριστο, σύγχρονο και φιλικό εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Αποδοχές βάσει προσόντων