ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Νέα και αρθρογραφία με ταυτότητα

Η 30η Ιουνίου 2024 αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία εξαργύρωσης των vouchers του Προγράμματος «Ψηφιακές Συναλλαγές».

Καταληκτική ημερομηνία εξαργύρωσης επιταγών (vouchers)

Σας ενημερώνουμε ότι η 30η Ιουνίου 2024 αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία εξαργύρωσης των επιταγών (vouchers) του Προγράμματος «Ψηφιακές Συναλλαγές». Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προβείτε σε άμεση πραγματοποίηση αγορών προϊόντων και υπηρεσιών προκειμένου να μην υπάρξει κίνδυνος απώλειας του voucher και συνεπώς των ποσών επιδότησης που αναλογούν σε αυτά. Πιο συγκεκριμένα διαθέσιμες κατηγορίες είναι οι εξής:

● Κατηγορία 1: Προμήθεια νέου ή αντικατάσταση υφιστάμενου EFT/POS

● Κατηγορία 2: Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου / διακίνηση παραστατικών εν κινήσει

● Κατηγορία 3: Λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης & λογισμικών τιμολόγησης

● Κατηγορία 4: Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS

● Κατηγορία 5: Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ, εκτός των επιχειρήσεων εστίασης

● Κατηγορία 6: Αντικατάσταση ΦΗΜ (ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ ή ΕΑΦΔΣΣ) επιχειρήσεων εστίασης

Για την έκδοση των επιταγών του, ο κάθε δικαιούχος θα πρέπει να εισέλθει στον λογαριασμό του (στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης) και να επιλέξει το πεδίο “Έκδοση & Διαχείριση Επιταγών”, ακολουθώντας προσεκτικά τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Επισημαίνεται ότι:

Οι δικαιούχοι δύναται να εκδίδουν μία ή περισσότερες επιταγές, με αθροιστική αξία (όλες μαζί) έως το συνολικό εγκεκριμένο ποσό ενίσχυσής τους.

Από την 1η Ιουλίου 2024, δε θα μπορεί να πραγματοποιηθεί καμία εξαργύρωση επιταγής των υφιστάμενων κύκλων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα «Ψηφιακές Συναλλαγές» επικοινωνήστε σήμερα με έναν από τους εξειδικευμένους μας συμβούλους.