ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Νέα και αρθρογραφία με ταυτότητα

Επιστροφή εισφορών την 1/11/2023 σε επαγγελματίες των κλάδων επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας.

Την Τετάρτη 1η Νοεμβρίου πραγματοποιείται η τρίτη επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε έμμισθους δικηγόρους, μισθωτούς μηχανικούς και υγειονομικούς ύψους 10.621.113,78€.

e-Ε.Φ.Κ.Α.

Παράταση λειτουργίας της εφαρμογής τροποποίησης ασφάλισης για δικηγόρους, μηχανικούς και υγειονομικούς - Επιστροφή εισφορών σε επαγγελματίες.

Aθήνα, 30 Οκτωβρίου 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επιστροφή εισφορών ύψους 10,6 εκατ. ευρώ σε χιλιάδες επαγγελματίες

Την Τετάρτη 1η Νοεμβρίου 2023 πραγματοποιείται η τρίτη – από τις διαδοχικές - καταβολές ποσού 10.621.113,78 ευρώ, που αφορά στην επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών, κλάδων επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, για τα έτη 2019 και 2020 σε χιλιάδες επαγγελματίες.

Συγκεκριμένα, αφορά σε δικηγόρους με έμμισθη εντολή του ιδιωτικού τομέα και των Ν.Π.Ι.Δ. και μισθωτούς μηχανικούς και υγειονομικούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. & Ι.Δ.Ο.Χ.), οι οποίοι:

-υπέβαλαν αίτηση, μέσω της αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας, μέχρι 26/10/2023 και

-δεν έχουν από οποιαδήποτε αιτία οφειλή προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. βεβαιωμένη στο Κ.Ε.Α.Ο.

Σε αυτή την τρίτη καταβολή, το ανώτατο επιστρεφόμενο ποσό, που θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 4.782 δικαιούχων, ανέρχεται στα 14.310,46 ευρώ.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. συνεχίζουν την επεξεργασία των αιτήσεων των λοιπών δικαιούχων, καθώς και όσες υποβλήθηκαν από 27/10/2023 και μετέπειτα, προκειμένου, τα αντίστοιχα ποσά να τους αποδοθούν, με την ίδια διαδικασία, σε επόμενη καταβολή.

Επίσης, γνωστοποιείται ότι, παρατείνεται μέχρι και 30.09.2024 η λειτουργία της «Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Τροποποίησης της Ασφάλισης για Έμμισθους Δικηγόρους, Μισθωτούς Μηχανικούς και Υγειονομικούς» και της συσχετιζόμενης «Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Επιστροφής Εισφορών σε έμμισθους Δικηγόρους, μισθωτούς Μηχανικούς και Υγειονομικούς.

Για περισσότερες διευκρινίσεις ή οδηγίες σχετικά με την επιστροφή των εισφορών επικοινωνήστε σήμερα με τους εξειδικευμένους συμβούλους μας.

Ειρήνη Ρήγα

Υπεύθυνη Τμήματος Μισθοδοσίας

rhga-irhnh-XMkTB.JPG