ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Νέα και αρθρογραφία με ταυτότητα

Επιδότηση ΔΥΠΑ του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο των μαθητευόμενων των ΕΠΑ.Σ. για το έτος 2024.

Νέα επιδότηση της ΔΥΠΑ για μάθηση σε εργασιακό χώρο των μαθητευόμενων των ΕΠΑ.Σ. για το έτος 2024. Η υπουργική απόφαση καθορίζει τις αποζημιώσεις και τα χρονικά πλαίσια για τη συμμετοχή των μαθητευόμενων σε αυτό το πρόγραμμα, ενισχύοντας την εκπαίδευση και την απασχόληση τους σε διάφορους τομείς του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.

Δημοσιεύθηκε η υπ' αριθμόν 26860/5-4-2024 κοινή υπουργική απόφαση με αναφορά την επιδότηση του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο των μαθητευόμενων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ν.4763/2020, που θα απασχοληθούν στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημόσιου Τομέα, σε επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κ.τ.λ. κατά το έτος 2024.

Η αποζημίωση του μαθητευόμενου των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. ορίζεται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) επί του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (37,07).

Η επιδότηση του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. καταβάλλεται, για το χρονικό διάστημα από 01-01-2024 έως και 31-12-2024, στον μαθητευόμενο που θα απασχοληθεί στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημόσιου Τομέα, σε Ο.Τ.Α., σε επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία και ανέρχεται στο ποσό των 25€ για κάθε ημέρα πραγματοποίησης προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο.

Κατά το προαναφερθέν διάστημα, υλοποιείται το πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο των σχολικών ετών 2023-2024 (01-01-2024 έως 31-08-2024) και 2024-2025 (01-09-2024 έως 31-12-2024).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με νέα επιδότηση ΔΥΠΑ για μαθητευόμενους των ΕΠΑ.Σ, επικοινωνήστε σήμερα με τους εξειδικευμένους μας συμβούλους.

Επισυνάπτεται η σχετική απόφαση.

Αλέξανδρος Αλεξιάδης

Υπεύθυνος Τομέα Μισθοδοσίας Θεσσαλονίκης

aleksandros-aleksiadhs-RwLXg.jpg