ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Νέα και αρθρογραφία με ταυτότητα

Επέκταση της αναστολής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για τους πληγέντες από πλημμύρες

Νέα δημοσίευση στο ΦΕΚ σχετικά με την αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για τους πληγέντες από πλημμύρες του 2023. Η νέα απόφαση προβλέπει σημαντική επιμήκυνση της περιόδου αναστολής. Ειδικές διατάξεις ισχύουν για επιχειρήσεις και ασφαλισμένους στις πληγείσες περιοχές, ενώ η αίτηση για υπαγωγή στις νέες ρυθμίσεις πρέπει να υποβληθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2024 αντί για τις 31 Μαρτίου 2024.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Δ.15/Δ'/27292 με την οποία τροποποιείται η Δ.15/Δ'/80782/12.09.2023 σχετικά με την «Αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, δόσεις και παρατάσεις καταβολών για τους πληγέντες από πλημμύρες»

Η απόφαση προβλέπει την επιμήκυνση της χρονικής περιόδου για την μη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών των πληγέντων από τις πλημμύρες του 2023.

Συγκεκριμένα :

Ειδικώς για επιχειρήσεις, εργοδότες και ασφαλισμένους που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα σε περιοχές της Θεσσαλίας (όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 1 της απόφασης Δ.15/Δ'/80782/12.09.2023) και που έχουν πληγεί καθολικά από τις πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023, οι οποίες καθορίζονται από το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας, η αναστολή καταβολής εισφορών της παρ. 1β της απόφασης, έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες (αντί 6 που ίσχυε), αρχής γενομένης της 1ης Οκτωβρίου 2023 και η αίτηση για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις της απόφαση σύμφωνα με την παρ. 2 αυτής, μπορεί να υποβληθεί εντός του χρόνου της αναστολής, ήτοι μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2024, αντί της 31η Μαρτίου που ίσχυε πριν την μεταβολή.

Επίσης ειδικώς για επιχειρήσεις, εργοδότες και ασφαλισμένους που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα στις υπόλοιπες περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 2 της απόφασης (Βόλος, Πήλιο, κ.λπ), και ασκούν συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα, η αναστολή έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες (αντί έξι που ίσχυε) , αρχής γενομένης της 1ης Οκτωβρίου 2023, και η αίτηση για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις της παρούσας σύμφωνα με την παρ. 2 μπορεί να υποβληθεί εντός του χρόνου της αναστολής, ήτοι μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2024 (αντί μέχρι την 31η Μαρτίου που ίσχυε).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιμήκυνση αναστολής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για τους πλημμυροπαθείς, επικοινωνήστε σήμερα με τους εξειδικευμένους μας συμβούλους.


Ειρήνη Ρήγα

Υπεύθυνη Τμήματος Μισθοδοσίας

rhga-irhnh-XMkTB.JPG