ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Νέα και αρθρογραφία με ταυτότητα

Ενίσχυση των δραστηριοτήτων προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης μέσω της στήριξης επιχειρήσεων.

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων των τομέων προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνη Εξειδίκευσης, όπως αυτοί εξειδικεύονται για κάθε Περιφέρεια μέσω της στήριξης υφιστάμενων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις 2021-2022 πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα «Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση» διαβάστε το επισυναπτόμενο έγγραφο. ​​

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, επικοινωνήστε σήμερα με τους εξειδικευμένους μας συμβούλους.