ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Νέα και αρθρογραφία με ταυτότητα

Ελλάδα 2.0: επιχορηγήσεις για 3 νέα προγράμματα στo πλαίσιo ανάπτυξης της χώρας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Ελλάδα 2.0 παρέχεται χρηματοδότηση για 3 νέα προγράμματα ανάπτυξης της χώρας :

  1. Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων ορειβατικών καταφυγίων. Η δράση αποσκοπεί στη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για τη βελτίωση των υποδομών των ορειβατικών καταφυγίων στην Ελλάδα. Ο στόχος είναι η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου σε 12 μήνες το χρόνο.
  2. Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων χιονοδρομικών κέντρων. Η δράση αποσκοπεί στη χρηματοδότηση επενδύσεων που θα προωθήσουν τον ορεινό τουρισμό στην Ελλάδα, με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας.

  3. Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες. Στόχος της δράσης είναι η βελτίωση και προώθηση της προσβασιμότητας σε παραλίες και σχετικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύκολη πρόσβαση για όλους τους επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένων ατόμων με κινητικά προβλήματα και άλλων εμποδιζόμενων ατόμων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους, τα ύψη των επιχορηγήσεων, καθώς και τις προθεσμίες υποβολής του προγράμματος, δείτε παρακάτω: