ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Νέα και αρθρογραφία με ταυτότητα

Δράση Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για ανέργους σε επιχειρήσεις της στρατηγικής RIS3 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Επιδίωξη της Δράσης είναι να αυξηθεί η συμμετοχή στην αγορά εργασίας ανέργων και να περιοριστεί το φαινόμενο της διαρροής του επιστημονικού προσωπικού της Περιφέρειας. Προβλέπεται η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, για διάστημα 24 μηνών, μέσω της πρόσληψης ανέργων, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατόχων πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή/και μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου σπουδών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα «Νέες θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις της στρατηγικής RIS3.» διαβάστε το επισυναπτόμενο έγγραφο. ​​Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, επικοινωνήστε σήμερα με τους εξειδικευμένους μας συμβούλους.