ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Νέα και αρθρογραφία με ταυτότητα

Δημοσιεύτηκε το πρόγραμμα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που φέρει τον τίτλο «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις».

Στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης - Ελλάδα 2.0., το πρόγραμμα στοχεύει στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων και στη μείωση εκπομπών διοξειδίου άνθρακα τουλάχιστον κατά 30%. Μετά τη συμπλήρωση της σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης, οι ωφελούμενες επιχειρήσεις θα λάβουν ενίσχυση, προκειμένου να προβούν σε εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» διαβάστε το επισυναπτόμενο έγγραφο. ​​Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, επικοινωνήστε σήμερα με τους εξειδικευμένους μας συμβούλους.