ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Νέα και αρθρογραφία με ταυτότητα

Αναστολές συμβάσεων και προθεσμίες υποβολής δηλώσεων εργασίας σε επιχειρήσεις πυρόπληκτες, πλημμυροπαθείς και του κλάδου της γουνοποιίας.

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εξέδωσε μέτρο αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε πυρόπληκτες και πλημμυροπαθείς επιχειρήσεις, καθώς και επιχειρήσεων στον κλάδο της γουνοποιίας, με όλες τις αναλυτικές προθεσμίες για την υποβολή των δηλώσεων επιχειρήσεων για τους εργαζομένους τους, αλλά και ανακοίνωση αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε εργαζομένους που τέθηκαν σε αναστολή τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.

Πιο αναλυτικά:

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εξέδωσε την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023, ανακοίνωση για την εφαρμογή του μέτρου της αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε πυρόπληκτες και πλημμυροπαθείς επιχειρήσεις, για την εφαρμογή του μέτρου της αναστολής συμβάσεων εργασίας στον κλάδο της γουνοποιίας καθώς και για τον προγραμματισμό πληρωμών στους δικαιούχους αποζημίωσης ειδικού σκοπού στο πλαίσιο του μέτρου της αναστολής.

Ειδικότερα, στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ θα υποβάλλονται από 8/12/2023 έως και 12/12/2023, υπεύθυνες δηλώσεις από εργαζόμενους για τον μήνα Δεκέμβριο 2023 που ανήκουν στις περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου. Από 13/12/2023 και μέχρι το τέλος του μήνα ισχύει η προαναγγελία της αναστολής.

Για τον μήνα Οκτώβριο, δίνεται η δυνατότητα υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες απολογιστικά εντός του χρονικού διαστήματος από 1/12/2023 έως και 4/12/2023.

Για τον μήνα Νοέμβριο, δίνεται η δυνατότητα υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και πλημμύρες απολογιστικά εντός του χρονικού διαστήματος από 5/12/2023 έως και 7/12/2023.

Επίσης, από 8/12/2023 έως και 12/12/2023 το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ θα είναι διαθέσιμο για την υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων των επιχειρήσεων για συμβάσεις εργασίας εργαζομένων στις επιχειρήσεις – εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της γουνοποιίας για τον μήνα Δεκέμβριο 2023. Από 13/12/2023 και μέχρι το τέλος του μήνα ισχύει η προαναγγελία της αναστολής.

Τέλος, την Παρασκευή 1/12/2023, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης θα προχωρήσει σε συμπληρωματική πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού συνολικού ποσού 144.984,00€ σε δικαιούχους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις έχουν τεθεί σε αναστολή για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο και δεν είχαν λάβει τη σχετική αποζημίωση με τις ήδη πραγματοποιηθείσες πληρωμές.

Είστε επιχειρηματίας και θέλετε να υποβάλετε τις δηλώσεις για τις συμβάσεις των εργαζομένων σας; Για περισσότερες διευκρινίσεις ή οδηγίες σχετικά με τις προθεσμίες και τις αναστολές συμβάσεων εργασίας, επικοινωνήστε σήμερα με τους εξειδικευμένους συμβούλους μας.

Ειρήνη Ρήγα

Υπεύθυνη Τμήματος Μισθοδοσίας

rhga-irhnh-XMkTB.JPG