ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Νέα και αρθρογραφία με ταυτότητα

Δράση Ψηφιακές Συναλλαγές του «Ψηφιακού Μετασχηματισμού Επιχειρήσεων» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 – Α και Β ΚΥΚΛΟΣ

Σκοπός τους προγράμματος είναι η υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων από τις επιλέξιμες επιχειρήσεις, ώστε να εκσυγχρονίσουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, διακίνησης, έκδοσης των φορολογικών παραστατικών και διενέργειας των ηλεκτρονικών τους πληρωμών.

Μέσω του προγράμματος οι επιχειρήσεις δύναται να λάβουν voucher επιδότησης, ώστε να υλοποιήσουν μία από τις κάτωθι κατηγόριες ενεργειών:

 • Κατηγορία 5: Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ.
 •  Κατηγορία 6: Αντικατάσταση ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών.

Βασικές προϋποθέσεις συμμέτοχης είναι :

 • Η επιχείρηση να έχει ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
 • Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα της δράσης (ΚΑΔ)

Τα ποσοστά επιδότησης της επιχείρησης αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

microsoftteams-image-IAGbp.png


Ειδικά για επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτηση στην Κατηγορία Ενέργειας 5:

 • Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας (1)
  ενεργός ΦΗΜ τύπου ΕΑΦΔΣΣ, όπως προκύπτει από σχετική εγγραφή στο Φορολογικό
  Μητρώο της ΑΑΔΕ.
 •  Η επιχείρηση δεν μπορεί να αιτηθεί αριθμό κουπονιών που υπερβαίνει τον αριθμό των
  ενεργών ΦΗΜ τύπου ΕΑΦΔΣΣ.

Ειδικά για επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτηση στην Κατηγορία Ενέργειας 6:

 •  Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας (1)
  παλαιών προδιαγραφών ΦΗΜ που έχει ήδη διακόψει την λειτουργία του, όπως
  προκύπτει από σχετική εγγραφή με κωδικό «ΠΑΥΣΗ» στο Φορολογικό Μητρώο της
  ΑΑΔΕ.

 • Η επιχείρηση δεν μπορεί να αιτηθεί αριθμό κουπονιών που υπερβαίνει τον αριθμό των
  παλαιών προδιαγραφών ΦΗΜ που έχουν ήδη καταστεί ανενεργοί.

Ο προϋπολογισμός της επιχορήγησης θα δοθεί, μέχρι εξαντλήσεως του, κατά
προτεραιότητα στις επιχειρήσεις που θα συγκεντρώσουν την μέγιστη βαθμολογία
κυρίως βάσει των παρακάτω κρίσιμων μεγεθών:
 

 • ΕΜΕ του έτους 2021
 • Κύκλος εργασιών του έτους 2021
 •  Μήνες λειτουργίας της επιχείρησης κατά το έτος 2021
 •  Η έδρα της επιχείρησης σε νησιωτική, ορεινή ή μειονεκτική περιοχή,
  σύμφωνα με το Παράρτημα 3 της Πρόσκλησης

Περίοδοι υποβολής ανά κατηγορία:
Κατηγορίες 5&6: 1/10/2023 έως 31/12/2023 Β ΚΥΚΛΟΣ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία της
επιχείρησής μας.