Φοβερά Προστασία - Superbrand 2018 - 2019! 💎 - Fovera Prostasia

ΑΘΗΝΑ: 210 33 11 330 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 514 669

Blog

  • Home
  • Blog
  • Φοβερά Προστασία – Superbrand 2018 – 2019! 💎
SUPERBRAND 2018 - 2019 final - site

Φοβερά Προστασία – Superbrand 2018 – 2019! 💎

Η Φοβερά Προστασία αναδείχθηκε Superbrand 2018 – 2019 στην κατηγορία «Συμβουλευτικές υπηρεσίες», στο πλαίσιο του θεσμού Superbrands 2018 – 2019. Η επιλογή είναι το αποτέλεσμα σχετικής ψηφοφορίας τόσο από μία κριτική επιτροπή εμπειρογνωμόνων όσο και από το καταναλωτικό κοινό, που μας βαθμολόγησε κατά τη διενέργεια έρευνας κοινής γνώμης.

Κάθε επιβράβευση επιβεβαιώνει το όραμά μας: Να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, να δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης και να είμαστε αξιόπιστος οικονομικός σύμβουλος για κάθε επιχείρηση.

Ευχαριστούμε!

SUPERBRAND 2018 - 2019final
Chat on Facebook Messenger