ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Στέλεχος Μισθοδοσίας


Κύριες αρμοδιότητες

  • Διαχείριση, προετοιμασία και έκδοση μισθοδοσίας πελατών
  • Καταχώριση δεδομένων, υπολογισμοί
  • Συμβουλευτική πελατών σε θέματα ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου
  • Προετοιμασία αναφορών και λοιπών παραδοτέων προς πελάτες
  • Διαχείριση ερωτημάτων σχετικά με τη μισθοδοσία από πελάτες
  • Διαχείριση όλων των διαδικασιών συμμόρφωσης για πελάτες, π.χ. εισφορές ασφαλιστικών ταμείων, ΦΜΥ κ.ά.
  • Διαχείριση επικοινωνίας με δημόσιες αρχές

Προφίλ υποψηφίου

  • Σπουδές οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης
  • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση, ιδανικά σε λογιστικό γραφείο ή εταιρία payroll outsourcing
  • Πολύ καλή γνώση εργατικής νομοθεσίας
  • Επαφή με θέματα ελέγχων ΣΕΠΕ, ΙΚΑ
  • Πολύ καλός χειρισμός ηλεκτρονικού συστήματος «Εργάνη» και προγράμματος μισθοδοσίας, ιδανικά της Epsilon Net
  • Ευχέρεια στον χειρισμό H/Y, MS Office, internet
  • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες στον γραπτό και στον προφορικό λόγο στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα
  • Πελατοκεντρική νοοτροπία, υπευθυνότητα, συνέπεια
  • Οργανωτικές ικανότητες, ορισμός προτεραιοτήτων
  • Διάθεση για εξέλιξη
  • Δίπλωμα οδήγησης

  Η εταιρεία προσφέρει

  • Άριστο, σύγχρονο και φιλικό εργασιακό περιβάλλον
  • Συνεχή εκπαίδευση
  • Αποδοχές βάσει προσόντων