ΑΘΗΝΑ: 210 33 11 330 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 514 669

Υπηρεσίες

Φοροτεχνικός Σχεδιασμός

  1. Φοροτεχνικός Σχεδιασμός και Στρατηγική αποφυγής υπερβάλλουσας φορολόγησης
  2. Διαγνωστικός έλεγχος προηγούμενων ετών και υφιστάμενης κατάστασης επιχείρησης. Λύσεις διόρθωσης λαθών και προβλημάτων.
  3. Φορολογία εισοδήματος νομικών & φυσικών προσώπων
  4. Κάλυψη τεκμηρίων, πόθεν έσχες, επιστροφή ΦΠΑ
  5. Χειρισμός ειδικών περιπτώσεων φορολογικών ελέγχων εντοπισμού εισοδημάτων. Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετημάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόμοι.
  6. Υποστήριξη κατά τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων και εκπροσώπηση ενώπιον των φορολογικών αρχών.
  7. Transfer Pricing, φάκελοι τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών.