Οικονομοτεχνικές Μελέτες (Business Plan) - Φοβερά Προστασία Α.Ε.
Testimonials
Δείτε τι είπαν οι πελάτες για εμάς

ΑΘΗΝΑ: 210 33 11 330 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 514 669 ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 2816 008 911 ΛΑΡΙΣΑ: 2410 619 144

Υπηρεσίες

  • Αρχική
  • Υπηρεσίες
  • Οικονομοτεχνικές Μελέτες (Business Plan, βιωσιμότητα, αποτίμηση εταιριών)

Οικονομοτεχνικές Μελέτες (Business Plan, βιωσιμότητα, αποτίμηση εταιριών)

Η Φοβερά Προστασία Α.Ε. έχει στη διάθεση οργανωμένο τμήμα οικονομικών αναλυτών το οποίο εξειδικεύεται στην εκπόνηση άρτιων επιχειρηματικών πλάνων (business plans) καθώς και μελετών βιωσιμότητας και αποτίμησης επιχειρήσεων. Εφαρμόζοντας σύγχρονες και διεθνώς αναγνωρισμένες μεθόδους μπορούμε να προσφέρουμε αξιόπιστα αποτελέσματα – εργαλεία, ακόμη και στη περίπτωση μικρών επιχειρήσεων, όπου  κατά γενική ομολογία συναντιούνται ποικίλα εμπόδια.

– Επιχειρηματικό Πλάνο (Business Plan)

Το επιχειρηματικό πλάνο αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο, που καλείται να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα όπως:

– Ποια είναι η οικονομική πορεία της επιχείρησής σας τη παρούσα χρονική στιγμή αλλά και διαχρονικά έως σήμερα
– Σε τι επίπεδο και σε ποιους τομείς ανταγωνίζεστε με επιτυχία, στην αγορά που δραστηριοποιήστε
– Ποιοι είναι οι στόχοι που θέτετε μελλοντικά και
– Με ποιο τρόπο θα φτάσετε στην επίτευξη αυτών των στόχων

Η ύπαρξη ενός καλά δομημένου και τεκμηριωμένου επιχειρηματικού σχεδίου είναι απαραίτητη στις περιπτώσεις όπου επιθυμείτε τη χρηματοδότηση από τραπεζικά ιδρύματα και ενδιαφερόμενα funds, την προσέλκυση επενδυτών ή ακόμη και σε περιπτώσεις εταιρικών συζητήσεων/διαπραγματεύσεων με πελάτες και προμηθευτές.

– Μελέτες βιωσιμότητας επιχείρησης / επένδυσης

Οι μελέτες βιωσιμότητας αποσκοπούν στην ανάλυση του κόστους και της συνολικής βιωσιμότητας του επιχειρηματικού / επενδυτικού σας σχεδίου, ώστε να εξετάσουμε και να καταλήξουμε στην τελική αξιολόγηση της επιτυχίας και της αποδοτικότητάς του.

Εστιάζοντας:

– στην οικονομική ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της επιχείρησής σας
– στην ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού σας περιβάλλοντος / αγοράς
– στις ευκαιρίες και τους κινδύνους της επιχειρηματικής σας ιδέας
– στον υπολογισμό και αξιολόγηση των οικονομικών δεικτών βιωσιμότητας της επιχείρησης, αλλά και των δεικτών απόδοσης της επένδυσης μετά την υλοποίησή της, μοναδικός μας στόχος είναι να σας καθοδηγήσουμε στη λήψη ορθών και κερδοφόρων επιχειρηματικών αποφάσεων.

– Μελέτες αποτίμησης αξίας εταιρίας / ομίλου εταιριών

Η αποτίμηση αξίας επιχείρησης αποτελεί μια διαδικασία που απαιτεί ιδιαίτερη γνώση τόσο της ίδιας της επιχείρησης όσο και της αγοράς στην οποία αυτή δραστηριοποιείται. Ο καθορισμός της εμπορικής αξίας της εταιρίας σας είναι απαραίτητος σε περιπτώσεις εξαγορών ή/και συγχωνεύσεων, ενδεχόμενων συνεργειών, πληροφόρησης των μετόχων, αλλά και σε περιπτώσεις που επιθυμείτε να γνωρίζετε τη δυναμική της επιχείρησής σας, ώστε να θέσετε μελλοντικούς στόχους.

Γιατί εμάς:

Κάνουμε τη δουλειά μας σωστά. Δεν θα συναντήσετε εκπλήξεις!
Είμαστε γρήγοροι… πολύ γρήγοροι. Αντιδρούμε ταχύτατα στις ανάγκες των πελατών μας!
Συμβουλεύουμε υπεύθυνα. Νιώθουμε την επιχείρησή σας, δική μας!
Έχουμε πολυετή εμπειρία. 25 Χρόνια σκληρής δουλειάς και συνεχίζουμε!
Έχουμε γνώση στο αντικείμενό μας. Επιμορφωνόμαστε συνεχώς!
– Είμαστε ειλικρινείς. Λέμε τα πράγματα με το όνομά τους!
Είμαστε πρωτοπόροι & καινοτόμοι. Fovera Prostasia App!
Είμαστε οργανωτικοί με τη δουλειά μας. Ελαχιστοποιούμε την πιθανότητα λάθους!
Είμαστε αποτελεσματικοί. Το έργο μας έχει απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα!
– Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας. Δεν θα δυσκολευτείτε να μας βρείτε για μία συμβουλή!
– Αντιμετωπίζουμε τις υποθέσεις ολιστικά. Επικεντρωνόμαστε στο δέντρο αλλά δεν χάνουμε ποτέ το δάσος!

Ζητήστε προσφορά!

espa logo