Εξεύρεση & Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού - Fovera Prostasia
Testimonials
Δείτε τι είπαν οι πελάτες για εμάς

ΑΘΗΝΑ: 210 33 11 330 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 514 669 ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 2816 008 911 ΛΑΡΙΣΑ: 2410 619 144

Υπηρεσίες

Εξεύρεση & Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Οι άνθρωποι είναι η κινητήριος δύναμη κάθε εταιρίας. Όταν μάλιστα το ανθρώπινο δυναμικό υιοθετεί τις αξίες και ενστερνίζεται το όραμα της επιχείρησης, τότε συμβάλλει ενεργά και αποτελεσματικά στην επίτευξη των καθορισμένων βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων της. Η ευημερία και ανάπτυξη ενός οργανισμού συνδέονται άρρηκτα με την παραπάνω εξίσωση.

ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Κάθε εταιρεία, η οποία οραματίζεται ένα καλύτερο αύριο για την ίδια και τους ανθρώπους της, αποσκοπεί διαρκώς στην ανάπτυξη του κύκλου εργασιών της, μέσω της δημιουργίας νέων προϊόντων και υπηρεσιών, της βελτίωσης της ποιότητας και της σύναψης ισχυρών στρατηγικών συνεργασιών. Προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της, οφείλει να απαρτίζεται από στελέχη τα οποία διαθέτουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά παράλληλα με μια ικανοποιητική απόδοση, όπως διαπραγματευτικές ικανότητες, διπλωματία, δημιουργικότητα, καινοτομία και προσοχή στη λεπτομέρεια.

Η Φοβερά Προστασία Α.Ε. σέβεται τον πολύτιμο χρόνο του σύγχρονου επιχειρηματία και με τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρει, φροντίζει να τον απαλλάσσει από χρονοβόρες διαδικασίες, ώστε ο ίδιος να επικεντρώνεται μόνο στην ανάπτυξη της επιχείρησής του!

Η υπηρεσία Εξεύρεσης Προσωπικού ενδεικτικά περιλαμβάνει:

– Καταγραφή των βασικών απαιτήσεων θέσης
– Σύνταξη & συμφωνία στοχευμένης αγγελίας
– Ορισμός σημείων δημοσίευσης αγγελίας
– Συλλογή & αξιολόγηση εισερχόμενων βιογραφικών σημειωμάτων
– Προγραμματισμός & διενέργεια συνεντεύξεων (βιογραφικές ή δομημένες)
– Συγγραφή ατομικής έκθεσης αξιολόγησης
– Αποστολή έκθεσης επικρατέστερων υποψηφίων

Στην παραπάνω διαδικασία δύναται να συμπεριληφθεί το headhunting, δηλαδή η στοχευμένη αναζήτηση ικανών και έμπειρων υποψηφίων, μέσω απευθείας επαφών με στελέχη που ενδεχομένως δεν έχουν εντοπίσει την προς κάλυψη θέση ή δεν αναζητούν ενεργά εργασία. Επιπλέον, στη διαδικασία εξεύρεσης προσωπικού μπορούν να συμπεριληφθούν η διενέργεια test προσωπικότητας / δεξιοτήτων, η λήψη συστάσεων από παλαιότερους εργοδότες, καθώς και η διαμόρφωση μιας άρτιας περιγραφής θέσεως εργασίας.

Συνεπώς, ο επιχειρηματίας έχει στη διάθεσή του δομημένη όλη την πληροφορία που χρειάζεται, ώστε να καταλήξει στη σωστή απόφαση και να επιλέξει τον κατάλληλο υποψήφιο. Παράλληλα, επωφελείται μέσω της επίλυσης θεμάτων όπως:

– Η έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών για να αναλάβουν τη στελέχωση της εταιρίας.
Εντάσσουμε στη διαδικασία σύγχρονα και αποτελεσματικά εργαλεία και πρακτικές, ενώ τα στελέχη μας διαθέτουν σημαντική εμπειρία στην εξεύρεση προσωπικού για μεγάλο εύρος ειδικοτήτων, είναι εκπαιδευμένα στη χρήση εργαλείων αξιολόγησης προσωπικότητας και test δεξιοτήτων, λειτουργούν με επαγγελματισμό και σας κρατούν συνεχώς ενήμερους για την πορεία της αναζήτησης.

– Η μη ανταπόκριση υποψηφίων από ανταγωνιστικές εταιρίες.
Διατηρούμε την ανωνυμία της επιχείρησης, η οποία αποκαλύπτεται μόνο στο τελικό στάδιο της διαδικασίας, στους τελικούς υποψήφιους. Με αυτό τον τρόπο, απευθυνόμαστε σε μεγαλύτερο εύρος υποψηφίων και προσελκύουμε στελέχη εταιρειών του εκάστοτε κλάδου, τα οποία συνήθως διστάζουν να ανταποκριθούν σε αγγελίες του ανταγωνισμού.

  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η αξιολόγηση του προσωπικού είναι μία διαδικασία, η οποία αποτυπώνει αναλυτικά, αντικειμενικά και με επιχειρήματα κατά πόσο ο εργαζόμενος ανταποκρίνεται στη θέση εργασίας του. Επιπλέον, ένα θέμα που απασχολεί τους εργοδότες είναι η ύπαρξη στελεχών τα οποία απασχολούνται σε ένα ρόλο και ενδεχομένως ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του, αλλά παρόλα αυτά ενδέχεται να διαθέτουν τα κατάλληλα χαρακτηριστικά για μια διαφορετική θέση, στην οποία θα μπορούσαν να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα. Η συνεχής αξιολόγηση του προσωπικού με σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία, υποστηρίζει τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων για προαγωγή, μετάθεση, υποβάθμιση, ακόμη και αποδέσμευση στελεχών, πάντα με γνώμονα την βέλτιστη αποδοτικότητα των εργαζομένων μεμονωμένα, αλλά και των ομάδων εργασίας ή των τμημάτων της επιχείρησης. Ένα συγκροτημένο πλάνο αναδιοργάνωσης εξασφαλίζει την έγκαιρη και επιτυχημένη ανακατανομή του προσωπικού σε άμεση συσχέτιση με τη στρατηγική μιας επιχείρησης.

Η αξιολόγηση και η επιβράβευση των εργαζομένων είναι ένα θέμα που προβληματίζει συχνά τους επιχειρηματίες, τόσο ως προς το σχεδιασμό, όσο και ως προς την υλοποίησή του. Στη Φοβερά Προστασία Α.Ε. δίνουμε μεγάλη έμφαση στην αξιολόγηση του προσωπικού, σχεδιάζοντας και αναπτύσσοντας το κατάλληλο σύστημα, σύμφωνα με το αντικείμενο της επιχείρησης και τους ρόλους του ανθρώπινου δυναμικού της. Η αξιολόγηση αφορά τις επιδόσεις των υπαλλήλων, τη συμπεριφορά και τη συνολική εικόνα τους στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον.

Η υπηρεσία αξιολόγησης προσωπικού ενδεικτικά περιλαμβάνει:

– Συνάντηση με τη διοίκηση & αποτύπωση των στόχων της αξιολόγησης
– Διαχωρισμός εργαζομένων ανά ιεραρχικό επίπεδο
– Αποτύπωση χαρακτηριστικών προσωπικότητας, συμπεριφορών & τεχνικών δεξιοτήτων για κάθε ρόλο
– Δημιουργία ερωτήσεων με βάση το ορισμένο skill – set ανά ιεραρχικό επίπεδο
– Διενέργεια δομημένων συνεντεύξεων
– Διενέργεια test προσωπικότητας & δεξιοτήτων
– Παράδοση έκθεσης ατομικών & συνολικών συμπερασμάτων.

 

espa logo