Εκπαιδεύσεις – Σεμινάρια Στελεχών - Fovera Prostasia
Testimonials
Δείτε τι είπαν οι πελάτες για εμάς

ΑΘΗΝΑ: 210 33 11 330 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 514 669

Υπηρεσίες

Εκπαιδεύσεις – Σεμινάρια Στελεχών

Τα αποτελέσματα μιας εκπαίδευσης πρέπει να είναι ορατά και μετρήσιμα. Αυτό δεν είναι πάντα εφικτό, διότι η εκπαιδευτική μέθοδος καθώς και το εκπαιδευτικό υλικό δεν λαμβάνει υπόψη του τις συνθήκες που επικρατούν σε μια επιχείρηση, αντίθετα είναι μια γενική εκπαίδευση που προσπαθεί να τους «πιάσει» όλους.

Για αυτό το λόγο  ενώ υπάρχει συμμετοχή σε εκπαιδεύσεις και σεμινάρια, είτε μεμονωμένα είτε ομαδικά, η επιχείρηση δεν «βλέπει» ορατά αποτελέσματα και ο επιχειρηματίας απογοητευμένος σκέφτεται ότι «πέταξε» τα χρήματα του!

Η Φοβερά Προστασία Α.Ε. έχει μια άλλη φιλοσοφία στην εκπαίδευση! Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα εστιάζουν στις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης και στους στόχους που υπάρχουν. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δημιουργείται με βάση τις ανάγκες και τα δεδομένα μέσα στα οποία δρα ο εκπαιδευόμενος και εφαρμόζεται στην πράξη. Εκπαιδεύουμε το προσωπικό, τα στελέχη διοίκησης, αλλά και τον ίδιο τον επιχειρηματία.

– Σεμινάριο Πωλήσεων
– Σεμινάριο Αποτελεσματικής Εξυπηρέτησης Πελατών
– Σεμινάριο Ηγεσίας
– Προσωπική Ανάπτυξη Στελεχών
– Διαχείριση Χρόνου

Chat on Facebook Messenger