ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Personal Assistant

H «Φοβερά Προστασία Α.Ε.», εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, για λογαριασμό πελάτη της, της YOUnique Life Academy στην Αθήνα, αναζητά Personal Assistant.

Κύριες αρμοδιότητες

 • Συμμετοχή σε συναντήσεις και παρουσιάσεις
 • Διαχείριση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
 • Follow-up ζητημάτων και επικοινωνία πελατών και συνεργατών
 • Υποδοχή επισκεπτών
 • Προγραμματισμός ραντεβού
 • Επίλυση καθημερινών ζητημάτων
 • Υποστήριξη οργάνωσης εσωτερικών ή εξωτερικών εκδηλώσεων
 • Διαχείριση και προγραμματισμός επαγγελματικών ταξιδιών (κρατήσεις εισιτηρίων, διαμονή, μεταφορά)
 • Παρακολούθηση και ενημέρωση ημερολογίου

Προφίλ υποψηφίου

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ
 • Πολύ καλές οργανωτικές δεξιότητες
 • Δημιουργικότητα και συνέπεια
 • Άριστη γνώση χρήσης υπολογιστών
 • Πολύ καλή γνώση MS Office
 • Απαραίτητη η άριστη γνώση αγγλικών
 • Θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία σε τμήμα Back Office ή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.
 • Ευχάριστη προσωπικότητα και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες