Ενημέρωση - Fovera Prostasia
Testimonials
Δείτε τι είπαν οι πελάτες για εμάς

ΑΘΗΝΑ: 210 33 11 330 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 514 669 ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 2816 008 911 ΛΑΡΙΣΑ: 2410 619 144

Ενημέρωση

  θνικό Σχέδιο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0-Δράση Ψηφιακές Συναλλαγές

  Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0-Δράση Ψηφιακές Συναλλαγές

  Σκοπός τους προγράμματος είναι η υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων από τις επιλέξιμες επιχειρήσεις, ώστε να εκσυγχρονίσουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, διακίνησης, έκδοσης των φορολογικών παραστατικών και διενέργειας των ηλεκτρονικών τους πληρωμών. Μέσω του προγράμματος οι επιχειρήσεις δύναται να λάβουν voucher επιδότησης, ώστε να υλοποιήσουν μία από τις κάτωθι κατηγόριες ενεργειών: Κατηγορία 1: Αντικατάσταση EFT/POS. Κατηγορία 2:

  Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0-Δράση «Ψηφιακού Μετασχηματισμού Επιχειρήσεων»

  Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0-Δράση «Ψηφιακού Μετασχηματισμού Επιχειρήσεων»

  Ενισχύεται κάθε δικαιούχος υφιστάμενη ιδιωτική Επιχείρηση που ασκεί οικονομική δραστηριότητα, για την ανάπτυξη νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών: Είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις. Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία. Ασκούν

  Ταμείο Ανάκαμψης – Δράση “Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ”

  Σκοπός του Προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία MME» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της χώρας, που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας. Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις δύναται να λάβουν voucher επιδότησης, κυρίως για αγορά software, για τους παρακάτω σκοπούς: Εκσυγχρονισμό της παραγωγικής, εμπορικής και διοικητικής τους λειτουργία, Αναβάθμιση

  Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Πληροφορίες για τον τρόπο υλοποίησης

  Εκδόθηκε από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων η ακόλουθη ανακοίνωση σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας: Οι νέες ψηφιακές εφαρμογές που υποστηρίζουν την υλοποίηση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας είναι διαθέσιμες στους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις, ενόψει της πρώτης εφαρμογής της Κάρτας από 1ης Ιουλίου για το σύνολο των

  Παράταση υποβολής φορολογικών δηλώσεων έως 29 Ιουλίου

  Το Υπουργείο Οικονομικών υλοποιεί έμπρακτα τη δέσμευσή του για τη διευκόλυνση και την εξυπηρέτηση όλων των φορολογούμενων πολιτών. Με απόφαση που υπέγραψε σήμερα ο Υφυπουργός Οικονομικών, κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, παρατείνεται έως τις 29 Ιουλίου 2022 και ώρα 15.00, η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 φυσικών και νομικών προσώπων και

  Κηρύχθηκε υποχρεωτική η Κλαδική Σύμβαση Εργασίας στον επισιτισμό (Updated)

  Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ (ημερομηνία 29.6.2022) για την κήρυξη ως υποχρεωτικής της από 24.05.2021 Σ.Σ.Ε. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως Τουριστικών και Επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας για το 2021-2023» Το ΦΕΚ αναφέρει αναλυτικά: Κηρύσσουμε γενικώς υποχρεωτική την από 24.05.2021 Σ.Σ.Ε. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως

  Νέα ψηφιακά εργαλεία για την προστασία των εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση

  Παρέχεται πλέον η δυνατότητα σε εργαζόμενους και εργοδότες να ενημερώνονται για το επίπεδο κινδύνου, ανάλογα με την περιοχή που βρίσκονται, μέσω διαδικτύου αλλά και μέσω δωρεάν εφαρμογής για κινητές συσκευές, ούτως ώστε να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης. Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Νέα ψηφιακά εργαλεία

  Έκτακτα μέτρα για τον COVID 19 από 15.6.2022 έως 1.7.2022

  Δημοσιεύθηκε υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 34692 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3004, Β΄, 14.6.2022). H KYA αφορά τα μέτρα που ισχύουν από 15/6/2022 μέχρι 1/7/2022. Αναφορικά με τα μέτρα προστασίας που πρέπει να τηρούν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, τα κυριότερα σημεία της ΚΥΑ είναι τα ακόλουθα: Στον πίνακα Α, που περιλαμβάνεται στο άρθρο 1§1 της ΚΥΑ, δεν υπάρχει πλέον γενική

  Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου Elevate Greece για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 – Β’ Κύκλος

  Κάθε δικαιούχος νεοφυής/καινοτόμα μικρομεσαία επιχείρηση, η οποία δραστηριοποιείται σε τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης-RIS3, είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece» και δραστηριοποιήθηκε υπό τις αντίξοες συνθήκες της κρίσης της πανδημίας COVID-19, έχοντας πληγεί λόγω της παρατεταμένης έξαρσης της νόσου, δύναται να λάβει μη επιστρεπτέα ενίσχυση (κεφάλαιο κίνησης), ώστε να παραμείνει βιώσιμη και να