Υπερεργασία / Υπερωρία - Τι ισχύει και τι αλλάζει από 1/9/2018 - Fovera Prostasia
Testimonials
See what our customers have to say

ATHENS: 210 33 11 330 THESSALONIKI: 2310 514 669 CRETE: 2816 008 911 LARISSA: 2410 619 144

Blog

  • Home
  • Blog
  • Υπερεργασία / Υπερωρία – Τι ισχύει και τι αλλάζει από 1/9/2018
Υπερεργασία / Υπερωρία - Τι ισχύει και τι αλλάζει από 1/9/2018

Υπερεργασία / Υπερωρία – Τι ισχύει και τι αλλάζει από 1/9/2018

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ:

Υπερεργασία :

Για εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης (πενθήμερο – οχτάωρο) είναι η 9η ώρα εργασίας  και πληρώνεται με 20% προσαύξηση στο ωρομίσθιο.

Για εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης (εξαήμερο – 6,40) είναι η επιπλέον 1,20 ώρα μέχρι να συμπληρωθεί το 8ωρο και πληρώνεται με  20% προσαύξηση στο ωρομίσθιο.

Υπερεργασία δεν υφίσταται αν δεν έχουν συμπληρωθεί 40 ώρες εβδομαδιαίας εργασίας.

Η υπερεργασία δεν καταχωρείται στο βιβλίο υπερωριών.

 

Υπερωρία:

Για εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης (πενθήμερο – οχτάωρο) είναι η 10η και 11η  ώρα εργασίας  και πληρώνεται με 40% προσαύξηση στο ωρομίσθιο.

Για εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης (εξαήμερο – 6,40) είναι η 9η και 10η ώρα εργασίας και πληρώνεται με 40% προσαύξηση  στο ωρομίσθιο.

Το ανώτατο όριο Υπερωριών που επιτρέπεται είναι :

– 120 ώρες ετησίως προκειμένου για μη βιομηχανικές επιχειρήσεις (πχ εμπορικές, παροχής υπηρεσιών κλπ)

– 30 ή 25 ώρες ανά εξάμηνο , ανάλογα με τις κατηγορίες των βιομηχανικών επιχειρήσεων που καθορίζονται με κοινές υπουργικές αποφάσεις.

Η υπερωρία καταχωρείται στο βιβλίο υπερωριών πριν πραγματοποιηθεί και δηλώνεται ηλεκτρονικά στο ΕΡΓΑΝΗ μέχρι της 15 του επόμενου μήνα

 

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ 1/9/2018:

  • – Καταργείται η χειρόγραφη συμπλήρωση του βιβλίου υπερωριών βιβλίο. Το βιβλίο διατηρείται στο αρχείο της εταιρίας για μια πενταετία τουλάχιστον για λόγους ελέγχου.
  • – Η υπερεργασία και η υπερωρία δηλώνονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στο Εργάνη πριν την έναρξη της απασχόλησης του εργαζομένου με το νέο έντυπο Ε8.
  • – Δίνεται η δυνατότητα δήλωσης υπερεργασίας-υπερωρίας μέσω sms, πριν της έναρξη της απασχόλησης (θα ενημερωθείτε με νέο mail για την διαδικασία)

 

Πρόστιμα παράνομης υπερεργασιακής  – υπερωριακής  απασχόλησης:

Αν εργαζόμενος βρεθεί να εργάζεται πλέον του ωραρίου κατά τα ανωτέρω, χωρίς να έχει δηλωθεί η υπερεργασία – υπερωρία είτε ηλεκτρονικά είτε με sms, επιβάλλονται πρόστιμα παράνομης υπερωριακής απασχόλησης.

Η παράνομη υπερωριακή εργασία θεωρείται παράβαση πολύ υψηλής σοβαρότητας και τα πρόστιμα είναι 1.500,00 Ευρώ ανά εργαζόμενο και μπορεί να ανέβουν συνυπολογιζόμενων και άλλων δεικτών, όπως ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων, η συνολική παραβατικότητα της επιχείρησης, η ύπαρξη ή όχι συνεργασίας στον έλεγχο , η υποτροπή στην ίδια παράβαση κ.α.

espa logo