Προγράμματα ΕΣΠΑ & Χρηματοδότηση - Φοβερά Προστασία Α.Ε.
Testimonials
See what our customers have to say

ATHENS: 210 33 11 330 THESSALONIKI: 2310 514 669 CRETE: 2816 008 911 LARISSA: 2410 619 144

ΕΣΠΑ

Ενίσχυση των επιχειρήσεων ΤΠΕ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Ενίσχυση των επιχειρήσεων ΤΠΕ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Στόχος της δράσης «Ενίσχυση των επιχειρήσεων ΤΠΕ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» είναι η στήριξη…

Περιβαλλοντικές υποδομές: Ενίσχυση εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων

Περιβαλλοντικές υποδομές: Ενίσχυση εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων

Στόχος της δράσης «Περιβαλλοντικές υποδομές: Ενίσχυση εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων» είναι…

Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία

Στόχοι της δράσης αποτελούν η αύξηση των εξαγωγών, η επέκταση των εξαγώγιμων προϊόντων σε νέες…

Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας - Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών, που έχουν…

Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Στόχος της δράσης «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για…

Ενίσχυση ΤΠΕ Βορείου Αιγαίου

Στόχος της δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό τους…

Ίδρυση νέων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού

LEADER/CLLD Κέρκυρας και Λευκάδας

Στόχος του τοπικού προγράμματος LEADER /CLLD  για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα στο νησί της Κέρκυρας…

ΕΣΠΑ - Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων όλων των κλάδων…