Ίδρυση εταιρείας σε κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς – Υποσχέσεις VS Πραγματικότητα
Testimonials
See what our customers have to say

ATHENS: 210 33 11 330 THESSALONIKI: 2310 514 669 CRETE: 2816 008 911 LARISA: 2410 619 144

Blog

  • Home
  • Blog
  • Ίδρυση εταιρείας σε κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς – Υποσχέσεις VS Πραγματικότητα
Ίδρυση εταιρείας σε κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς – Υποσχέσεις VS Πραγματικότητα

Ίδρυση εταιρείας σε κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς – Υποσχέσεις VS Πραγματικότητα

Πολλοί επαγγελματίες και επιχειρήσεις λαμβάνουν κατά καιρούς μηνύματα από εταιρείες «ειδικευμένες» στον φορολογικό προγραμματισμό  που προτρέπουν να ιδρυθούν εταιρείες σε κράτη που παρέχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς και κατά κύριο λόγο στη Βουλγαρία. Μπορεί να παρουσιάζεται η Βουλγαρία και άλλα κράτη ως φορολογικοί παράδεισοι αλλά δεν είναι έτσι και όταν η φορολογική διοίκηση της χώρας μας εφαρμόσει αυτά που προβλέπονται από την φορολογική νομοθεσία πολλοί επιχειρηματίες θα χάσουν τον ύπνο τους γιατί ο φορολογικός πέλεκυς θα είναι πάρα πολύ βαρύς.

Ας δούμε όμως τί υπόσχονται οι παραπάνω εταιρείες στον φορολογικό τους σχεδιασμό και τί επιμελώς ξεχνάνε να αναφέρουν στους υποψήφιους πελάτες τους:

1. Σύσταση εταιρείας σε χώρα με προνομιακό φορολογικό καθεστώς με εικονική (virtual) έδρα η οποία θα φορολογείται με χαμηλούς συντελεστές δραστηριοποιούμενη επιχειρηματικά στην Ελλάδα. Υπόσχονται έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας. Στην πραγματικότητα το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας από μόνο του δεν παρέχει την εγγύηση ότι το εισόδημα θα φορολογηθεί στο άλλο κράτος.

 2. Σύσταση εταιρείας σε χώρα με προνομιακό φορολογικό καθεστώς δραστηριοποιούμενη επιχειρηματικά μέσω του υποκαταστήματος στην Ελλάδα. Υπόσχονται ότι τα κέρδη θα φορολογούνται στο κράτος που έχει έδρα η εταιρεία. Στην πραγματικότητα το υποκατάστημα αλλοδαπής επιχείρησης φορολογείται στη χώρα μας για τα κέρδη του με τους προβλεπόμενους συντελεστές φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και οντοτήτων διότι είναι εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην Ελλάδα μέσω μόνιμης εγκατάστασης.

 3. Σύσταση εταιρείας σε χώρα με προνομιακό φορολογικό καθεστώς με στόχο τη μείωση των φορολογητέων κερδών φυσικών ή νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με υπερτιμολόγηση αγαθών ή έξοδα διοικητικής υποστήριξης ή δικαιώματα. Στην πραγματικότητα είναι εξαιρετικά δύσκολη η φορολογική αναγνώριση των συναλλαγών αυτών ενώ υπάρχει και υποχρέωση τήρησης ειδικών φακέλων τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις.

 4. Σύσταση εταιρείας συμμετοχών ή επενδύσεων σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα σε χώρα με προνομιακό φορολογικό καθεστώς. Τα κέρδη από τις επενδύσεις σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα θα φορολογηθούν με χαμηλούς συντελεστές και τα μερίσματα της ημεδαπής εταιρείας θα μεταφερθούν αφορολόγητα στην αλλοδαπή. Στην πραγματικότητα τα μη διανεμηθέντα κέρδη του αλλοδαπού νομικού προσώπου μπορεί να φορολογηθούν στη χώρα μας (άρθρο 66 του Ν.4172 και άρθρο 38 του Ν.4174).

 5. Σύσταση εταιρείας σε χώρα με προνομιακό φορολογικό καθεστώς με σκοπό την πραγματοποίηση τριγωνικών συναλλαγών και την αύξηση του κόστους σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην Ελλάδα. Στην πραγματικότητα ισχύει ότι ακριβώς και στην περίπτωση 3.

 6. Σύσταση εταιρείας σε χώρα μη συνεργάσιμη ή σε χώρα με προνομιακό φορολογικό καθεστώς συνήθως με μηδενική δραστηριότητα με σκοπό την παράκαμψη των capital controls. Στην πραγματικότητα αναμένονται εκτεταμένοι – σαρωτικοί έλεγχοι ειδικά μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4428/16 περί ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών.

Συμπερασματικά στην περίπτωση που ένας Έλληνας επιχειρηματίας αποφασίσει να ιδρύσει εταιρεία σε οποιοδήποτε κράτος με σκοπό να ασκήσει πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα στο κράτος αυτό δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Στην αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να γνωρίζει ότι αντιμετωπίζει πολύ μεγάλο πρόβλημα σε περίπτωση ελέγχου. 

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Πηγή: Από την έρευνα του κ.Γιώργου Κορομηλά για την ίδρυση εταιρειών σε κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς