ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Αντιπρόσωπος Πωλήσεων

H Φοβερά Προστασία ΑΕ, εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, για λογαριασμό πελάτη της, της Traumacare, αναζητά έναν αντιπρόσωπο πωλήσεων με κίνητρο για να ενταχθεί στην ομάδα μας. Σε αυτό τον ρόλο, θα είστε υπεύθυνοι για την προώθηση και πώληση της σειράς των ιατρικών προϊόντων μας, συμπεριλαμβανομένων των οστομίων, καθετήρων και προϊόντων περιποίησης τραυμάτων, σε επαγγελματίες υγείας και ιδρύματα στην Ελλάδα. Ως αποκλειστικός διανομέας των προϊόντων B. Braun AG OPM, θα έχετε την ευκαιρία να εργαστείτε σε ένα ευρύ φάσμα ιατρικών τεχνολογιών αιχμής και να παράσχετε καινοτόμες λύσεις στους πελάτες σας.

Κύριες αρμοδιότητες

 • Αναπτύσσετε και διεκπεραιώνετε ένα στρατηγικό σχέδιο πωλήσεων για την επίτευξη στόχων και στόχων πωλήσεων.
 • Διεξάγετε έρευνα αγοράς για τον εντοπισμό πιθανών πελατών και ευκαιριών στην Ελλάδα.
 • Δημιουργείτε και διατηρείτε ισχυρές σχέσεις με παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων γιατρών, νοσηλευτών και άλλων βασικών υπευθύνων λήψης αποφάσεων.
 • Διεξάγετε επιδείξειςπροϊόντων και εκπαιδευτικών συνεδριών για επαγγελματίες υγείας.
 • Παρέχετε εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών αντιμετωπίζοντας τις ανάγκες και τις ανησυχίες των πελατών έγκαιρα και με επαγγελματικό τρόπο.
 • Συνεργάζεστε με την ομάδα πωλήσεων για να μοιράζεστε τις βέλτιστες πρακτικές και να επιτυγχάνετε τους συνολικούς στόχους πωλήσεων.
 • Παρακολουθείτε συνέδρια, εμπορικές εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις για να είστε ενημερωμένοι για τις τάσεις και τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου

Προσόντα

 • Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσων, Μάρκετινγκ ή σε συναφή τομέα
 • Τουλάχιστον 2-3 χρόνια επιτυχημένης εμπειρίας πωλήσεων στα ιατρικών προϊόντα, με αποδεδειγμένο ιστορικό επίτευξης ή υπέρβασης στόχων πωλήσεων
 • Ισχυρές επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες, με ικανότητα οικοδόμησης και διατήρησης σχέσεων με επαγγελματίες υγείας και ιδρύματα
 • Άριστες δεξιότητες οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου, με ικανότητα ιεράρχησης εργασιών και διαχείρισης πολλών έργων παράλληλα
 • Ικανότητα εργασίας αυτόνομα αλλά και ως μέλος ομάδας σε ένα γρήγορο, δυναμικό περιβάλλον
 • Γνώση λογισμικού Microsoft Office και CRM
 • Έγκυρη άδεια οδήγησης και δυνατότητα ταξιδιού έως και 50% του χρόνου