Πως αμείβεται η 1η Μαΐου 2022 υποχρεωτική αργία & η μεταφορά της στις 2 Μαΐου - Fovera Prostasia
Testimonials
Δείτε τι είπαν οι πελάτες για εμάς

ΑΘΗΝΑ: 210 33 11 330 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 514 669 ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 2816 008 911 ΛΑΡΙΣΑ: 2410 619 144

Blog

  • Αρχική
  • Blog
  • Πως αμείβεται η 1η Μαΐου 2022 υποχρεωτική αργία & η μεταφορά της στις 2 Μαΐου

Πως αμείβεται η 1η Μαΐου 2022 υποχρεωτική αργία & η μεταφορά της στις 2 Μαΐου

Η 1η Μαΐου μέχρι το 2017 ανήκε στις προαιρετικές αργίες, όπου με απόφαση του εκάστοτε Υπουργού Εργασίας χαρακτηριζόταν κάθε χρόνο, βάσει του άρθρου 1 του Α.Ν. 380/68, σαν ημέρα υποχρεωτικής αργίας. Με το άρθρο 14 του Ν.4468/2017 η 1η Μαΐου καθορίζεται πλέον ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας.

Ο ίδιος νόμος δίνει την δυνατότητα στον Υπουργό Εργασίας να μεταθέσει την συγκεκριμένη αργία, σε άλλη εργάσιμη ημέρα, εφόσον συμπίπτει με Κυριακή, με ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας ή με τη Δευτέρα του Πάσχα.

Με την Απόφαση 33566 στις 7/4/2022 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων η υποχρεωτική αργία της 1ης Μαΐου 2022 μετατίθεται για τις 2 Μαΐου 2022 και ημέρα Δευτέρα.

 

Πως αμείβονται οι εργαζόμενοι

Την 1η Μαΐου απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων και η λειτουργία των επιχειρήσεων, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που επιτρέπεται να λειτουργούν κατά τις Κυριακές και αργίες.

Για την συγκεκριμένη ημέρα το καθεστώς αμοιβής των εργαζόμενων είναι το ακόλουθο:

Ημερομίσθιοι

Για τους εργαζόμενους που αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν θα απασχοληθούν κατά την 1η Μαΐου δικαιούνται να λάβουν το καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους χωρίς καμία προσαύξηση.
Για τους εργαζόμενους που αμείβονται με ημερομίσθιο και θα απασχοληθούν κατά την 1η Μαΐου θα λάβουν το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 75% επί του νομίμου ωρομισθίου τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

Έμμισθοι

Για τους εργαζόμενους που αμείβονται με μηνιαίο μισθό, εάν η επιχείρηση λειτουργεί κατά την 1η Μαΐου θα λάβουν μόνο προσαύξηση 75% που υπολογίζεται στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν, ενώ αν πρόκειται για επιχείρηση που αργεί και λειτουργήσει εκτάκτως την 1η Μαΐου, οι εργαζόμενοι θα λάβουν επιπλέον της προσαύξησης 75% επί του νομίμου ωρομισθίου τους και τόσα ωρομίσθια του καταβαλλόμενου μισθού για όσες ώρες απασχολήθηκαν.

 

Επισημαίνεται ότι όσοι εργαστούν την Πρωτομαγιά του 2022 (Δευτέρα 2 Μαΐου), δεν δικαιούνται αναπληρωματική ανάπαυση, αφού αυτό ισχύει μόνο για τους απασχολούμενους τις Κυριακές, σύμφωνα με το Β.Δ. 748/1966.

 

espa logo