Όραμα & Αξίες - Fovera Prostasia
Testimonials
Δείτε τι είπαν οι πελάτες για εμάς

ΑΘΗΝΑ: 210 33 11 330 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 514 669

Όραμα & Αξίες

Όραμα - Αξίες

Όραμά μας είναι να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, να καινοτομούμε, να δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης και να αποτελούμε αξιόπιστο σύμβουλο για κάθε επιχείρηση, ενώ παράλληλα διαμορφώνουμε τις κατάλληλες συνθήκες εργασίες και ευκαιρίες εξέλιξης, ώστε να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην ανάπτυξη των ανθρώπων μας.

Οι αξίες της Φοβερά Προστασία Α.Ε. αναλύονται σε:

– Ποιότητα: Παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών, εκπληρώνουμε ορθά και προσεγμένα κάθε εργασία και παραδίδουμε άρτια και μέγιστης ποιότητας παραδοτέα στα έργα που μας εμπιστεύονται οι πελάτες μας.

– Αποτελεσματικότητα: Προτείνουμε πλήρως εξατομικευμένες, εφαρμόσιμες και έγκυρες λύσεις στους πελάτες μας και φέρνουμε εις πέρας κάθε έργο με επιτυχία.

– Αμεσότητα: Ανταποκρινόμαστε ταχύτατα στα αιτήματα των πελατών μας, θέτουμε και τηρούμε αυστηρά χρονοδιαγράμματα και φροντίζουμε για την ολοκλήρωση κάθε εργασίας εντός προθεσμίας.

– Αξιοπιστία: Χειριζόμαστε τα δεδομένα των πελατών μας με απόλυτη διαφάνεια, προάγουμε την ηθική και τον επαγγελματισμό και λειτουργούμε σε ένα εργασιακό περιβάλλον με ίσες ευκαιρίες για όλο το ανθρώπινο δυναμικό.

– Εξέλιξη: Μεριμνούμε για την επικαιροποίηση των υπηρεσιών μας και την ανάπτυξη νέων βάσει των συνεχώς μεταβαλλόμενων επιχειρηματικών αναγκών, τη χρήση σύγχρονων εργαλείων, τεχνολογιών, την υιοθέτηση των πλέον αποδοτικών μεθόδων, καθώς και την εξέλιξη των ανθρώπων μας και τη διαρκή αναβάθμιση των γνώσεών τους. Αναπτύξαμε το Fovera Prostasia App, μέσα από το οποίο οι πελάτες έχουν τον έλεγχο της επιχείρησής τους 24/7.

– Σεβασμός: Λειτουργούμε με αμέριστο σεβασμό στις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε επαγγελματία, τη μοναδικότητα κάθε συναδέλφου, το περιβάλλον και την κοινωνία και έχουμε κατορθώσει να δημιουργήσουμε μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες μας.

 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Φοβερά Προστασία Α.Ε. λειτουργεί με σεβασμό στους εργαζομένους, τους συνεργάτες και το περιβάλλον στην κατεύθυνση της υπεύθυνης αξιοποίησης των φυσικών πόρων.

Όλοι εμείς, οι άνθρωποι της Φοβερά Προστασία Α.Ε., νοιαζόμαστε για τους συνανθρώπους μας και εφαρμόζουμε πρακτικές προστασίας του περιβάλλοντος σε κάθε πτυχή της επαγγελματικής μας ζωής. Γνωρίζουμε ότι η αλλαγή ξεκινάει από τον καθένα μας ξεχωριστά και είμαστε υπερήφανοι για τις δράσεις μας.

– Ανακυκλώνουμε.
– Συγκεντρώνουμε πλαστικά καπάκια για αγορά αναπηρικών αμαξιδίων για συνανθρώπους μας.
– Συγκεντρώνουμε μπαταρίες και λάμπες σε ειδικούς κάδους.
– Εκτυπώνουμε μόνο όταν είναι απαραίτητο και σπανίως έγχρωμα, ενώ παροτρύνουμε όλους τους συνεργάτες μας να ακολουθήσουν την ίδια πρακτική.
– Χρησιμοποιούμε με σύνεση τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
– Αξιοποιούμε το carpooling – μοιραζόμαστε τη διαδρομή με συναδέλφους.
– Συμμετέχουμε σε εταιρικές εκδηλώσεις, όπως αναδάσωση, πεζοπορία, καθαριότητα παραλιών κ.ά.