Όραμα & Αξίες - Fovera Prostasia
Testimonials
Δείτε τι είπαν οι πελάτες για εμάς

ΑΘΗΝΑ: 210 33 11 330 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 514 669 ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 2816 008 911 ΛΑΡΙΣΑ: 2410 619 144

Όραμα & Αξίες

Όραμα - Αξίες

Όραμά μας είναι να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, να καινοτομούμε, να δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης και να αποτελούμε αξιόπιστο σύμβουλο για κάθε επιχείρηση, ενώ παράλληλα διαμορφώνουμε τις κατάλληλες συνθήκες εργασίες και ευκαιρίες εξέλιξης, ώστε να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην ανάπτυξη των ανθρώπων μας.

Οι αξίες της Φοβερά Προστασία Α.Ε. αναλύονται σε:

– Ποιότητα: Παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών, εκπληρώνουμε ορθά και προσεγμένα κάθε εργασία και παραδίδουμε άρτια και μέγιστης ποιότητας παραδοτέα στα έργα που μας εμπιστεύονται οι πελάτες μας.

– Αποτελεσματικότητα: Προτείνουμε πλήρως εξατομικευμένες, εφαρμόσιμες και έγκυρες λύσεις στους πελάτες μας και φέρνουμε εις πέρας κάθε έργο με επιτυχία.

– Αμεσότητα: Ανταποκρινόμαστε ταχύτατα στα αιτήματα των πελατών μας, θέτουμε και τηρούμε αυστηρά χρονοδιαγράμματα και φροντίζουμε για την ολοκλήρωση κάθε εργασίας εντός προθεσμίας.

– Αξιοπιστία: Χειριζόμαστε τα δεδομένα των πελατών μας με απόλυτη διαφάνεια, προάγουμε την ηθική και τον επαγγελματισμό και λειτουργούμε σε ένα εργασιακό περιβάλλον με ίσες ευκαιρίες για όλο το ανθρώπινο δυναμικό.

– Εξέλιξη: Μεριμνούμε για την επικαιροποίηση των υπηρεσιών μας και την ανάπτυξη νέων βάσει των συνεχώς μεταβαλλόμενων επιχειρηματικών αναγκών, τη χρήση σύγχρονων εργαλείων, τεχνολογιών, την υιοθέτηση των πλέον αποδοτικών μεθόδων, καθώς και την εξέλιξη των ανθρώπων μας και τη διαρκή αναβάθμιση των γνώσεών τους. Αναπτύξαμε το Fovera Prostasia App, μέσα από το οποίο οι πελάτες έχουν τον έλεγχο της επιχείρησής τους 24/7.

– Σεβασμός: Λειτουργούμε με αμέριστο σεβασμό στις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε επαγγελματία, τη μοναδικότητα κάθε συναδέλφου, το περιβάλλον και την κοινωνία και έχουμε κατορθώσει να δημιουργήσουμε μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες μας.