Ψηφιακό Βήμα - Fovera Prostasia
Testimonials
Δείτε τι είπαν οι πελάτες για εμάς

ΑΘΗΝΑ: 210 33 11 330 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 514 669

Ψηφιακό Βήμα

Ψηφιακό Βήμα

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων όλων των κλάδων. Δικαιούχοι των νέων προγραμμάτων είναι υφιστάμενες ΜΜΕ που έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και εμφανίζουν την τελευταία τριετία τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων.

 

Η ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε., αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την επιτυχή ένταξη μιας ενδιαφερόμενης επιχείρησης στα προγράμματα επιχορήγησης επενδύσεων, είτε πρόκειται για το ΕΣΠΑ 2014-2020, είτε για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο. Από την ενημέρωση του επιχειρηματία έως και την αίτηση υπαγωγής της επενδυτικής πρότασης, την τεκμηρίωση του φακέλου κατάθεσης και την παρακολούθηση της πορείας έγκρισης και αποπληρωμής.

Ψηφιακό_Βήμα

Ψηφιακό Βήμα

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, κατεβάστε το ενημερωτικό μας.

Chat on Facebook Messenger