Φορολογικές Δηλώσεις 2018: Πώς θα χτίσετε το αφορολόγητο σας - Fovera Prostasia

ΑΘΗΝΑ: 210 33 11 330 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 514 669

Blog

 • Home
 • Blog
 • Φορολογικές Δηλώσεις 2018: Πώς θα χτίσετε το αφορολόγητο σας
Φορολογικές_Δηλώσεις_2018_Πώς_θα_χτίσετε_το_αφορολόγητο

Φορολογικές Δηλώσεις 2018: Πώς θα χτίσετε το αφορολόγητο σας

Μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες πρέπει να εξοφλούν με ηλεκτρονικά μέσα ή κάρτες, τις δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών που κάνουν μέσα στην χρονιά για να εξασφαλίσουν το αφορολόγητο τους.

Το ελάχιστο ποσό των δαπανών που είναι απαιτητό και θα πρέπει να έχει εξοφληθεί με ηλεκτρονικό μέσο ή κάρτες, εξαρτάται από το σύνολο του εισοδήματός και υπολογίζεται προοδευτικά με τα εξής ποσοστά:

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕΣΟ / ΚΑΡΤΕΣ
1-10.000 10%
10.000,01-30.000 15%
30.000,01 και άνω 20%  ( ΜΕΧΡΙ 30.000 )

 

Για να πιστοποιηθεί η ακρίβεια του ποσού που δηλώνεται, ο φορολογούμενος μπορεί ενδεικτικά να χρησιμοποιήσει τους εξής τρόπους:

 • Κατάσταση κίνησης τραπεζικού λογαριασμού (bank statement)
 • Αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού
 • Αναλυτική εικόνα καρτών
 • Αποδεικτικά κατάθεσης ή εξόφλησης,
 • Αντίγραφο τερματικού μηχανήματος (POS)

 

Σε περίπτωση μη συγκέντρωσης του ελάχιστου ποσού των αποδείξεων βάση του εισοδήματος, ο φόρος που αναλογεί θα προσαυξάνεται κατά 22% επί της διαφοράς του ελάχιστου ποσού αποδείξεων που είναι απαιτητές και του ποσού που έχει δηλωθεί.

Οι δαπάνες που δηλώνονται μπορούν να ανήκουν σε μία από τις παρακάτω ομάδες:

 • Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά
 • Αλκοολούχα ποτά και καπνός
 • Ένδυση και υπόδηση
 • Στέγαση, εξαιρουμένων των ενοικίων
 • Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες
 • Υγεία
 • Μεταφορές, εξαιρουμένης της δαπάνης για τέλη κυκλοφορίας και της αγοράς οχημάτων, πλην των ποδηλάτων
 • Επικοινωνίες
 • Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες, εξαιρουμένης της αγοράς σκαφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών
 • Εκπαίδευση
 • Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια
 • Άλλα αγαθά και υπηρεσίες

 

Πλούταρχος Τραχανίδης

Υπεύθυνος Τομέα Εποπτείας Πελατών 

 

ΠΗΓΕΣ:

Ν. 4172/2013 αρ.16 , ΠΟΛ 1107/2016 , ΠΟΛ 1005/2017 , ΠΟΛ 1062/2017 , ΠΟΛ 1100/2017 , ΠΟΛ 1068/2018

Chat on Facebook Messenger