Τι ισχύει για την εκλογική άδεια στον ιδιωτικό τομέα - Φοβερά Προστασία
Testimonials
Δείτε τι είπαν οι πελάτες για εμάς

ΑΘΗΝΑ: 210 33 11 330 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 514 669 ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 2816 008 911 ΛΑΡΙΣΑ: 2410 619 144

Blog

  • Αρχική
  • Blog
  • Τι ισχύει για την εκλογική άδεια στον ιδιωτικό τομέα
Τι ισχύει για την εκλογική άδεια στον ιδιωτικό τομέα

Τι ισχύει για την εκλογική άδεια στον ιδιωτικό τομέα

Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους μισθωτούς που απασχολούνται σε οποιονδήποτε εργοδότη να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα χορηγείται σε αυτούς ειδική εκλογική άδεια με αποδοχές, η οποία δεν συμψηφίζεται με την κανονική άδεια ή με άλλες άδειες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Οι ημέρες απουσίας για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος εξαρτώνται από την απόσταση μεταξύ των τόπων εργασίας και εκλογικού δικαιώματος.

Σύμφωνα με την απόφαση 21192/624/2019 ο αριθμός των ημερών άδειας ορίζεται ως εξής:

Για εργαζόμενους που εφαρμόζεται καθεστώς πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας:

  • Από 200 – 400 χλμ., χορηγείται άδεια μίας εργάσιμης ημέρας.
  • Από 401 και πάνω, χορηγείται άδεια δύο εργάσιμων ημερών εφόσον μετακινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους.
  • Για τα νησιά χορηγείται άδεια έως τρεις εργάσιμες ημέρες.

 

Για εργαζόμενους που εφαρμόζεται καθεστώς εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας:

  • Από 100 – 200 χλμ.,χορηγείται άδεια μίας εργάσιμης ημέρας.
  • Από 201 – 400 χλμ., χορηγείται άδεια δύο εργάσιμων ημερών.
  • Από 401 και πάνω, χορηγείται άδεια τριών εργάσιμων ημερών εφόσον μετακινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους.
  • Για τα νησιά χορηγείται άδεια έως τρεις εργάσιμες ημέρες.

Επικοινωνήστε μαζί μας!