Ταμειακός Προγραμματισμός: Μια επίκαιρη και έξυπνη στρατηγική - Fovera Prostasia
Testimonials
Δείτε τι είπαν οι πελάτες για εμάς

ΑΘΗΝΑ: 210 33 11 330 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 514 669

Blog

  • Αρχική
  • Blog
  • Ταμειακός Προγραμματισμός: Μια επίκαιρη και έξυπνη στρατηγική
Ταμειακός Προγραμματισμός Μια επίκαιρη και έξυπνη στρατηγική

Ταμειακός Προγραμματισμός: Μια επίκαιρη και έξυπνη στρατηγική

Ταμειακός Προγραμματισμός

Πολλές φορές συναντάται στην επιχειρηματική καθημερινότητα, το φαινόμενο της σύγχυσης των επιχειρηματικών όρων έσοδο και εισροή ή είσπραξη. Επίσης, παρανοούνται πολλές φορές οι έννοιες έξοδο και πληρωμή. Οι διαφορές των παραπάνω εννοιών και η ελλιπής κατανόησή τους οδηγούν τις περισσότερες φορές σε δυσμενείς καταστάσεις, ακόμη και σε κλείσιμο εταιριών στην χρονική περίοδο που διανύουμε.

Έσοδο αποτελεί η πώληση προϊόντος ή υπηρεσίας, συνοδευόμενα με το παραστατικό που τα συνοδεύει.

Είσπραξη αποτελεί η εισροή του ποσού του εσόδου στο ταμείο της επιχείρησης.

Έξοδο αποτελεί η αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών πάσης φύσεως, συνοδευόμενη από το παραστατικό που συνοδεύει την αντίστοιχη πράξη.

Πληρωμή αποτελεί η εκροή του ποσού της αγοράς από το ταμείο της επιχείρησης, προς το ταμείο του πωλητή.

Οι επιχειρήσεις λοιπόν, οι οποίες χάθηκαν στην κρίση δεν ήταν αυτές που δεν εμφάνιζαν έσοδα αλλά αυτές που υστερούσαν σε εισπράξεις. Ειδικά εάν αυτό συνδυάστηκε και με αυξημένες υποχρεώσεις πληρωμών, χωρίς ευελιξία αντίστοιχης ρύθμισής τους. Πιο συγκεκριμένα, η εποχή προ της κρίσης εστίαζε σε διαφορετικά μεγέθη της οικονομικής δραστηριότητας. Τα τραπεζικά ιδρύματα ζητούσαν έναν όσο το δυνατόν υψηλότερο κύκλο εργασιών για να παρέχουν δανεισμό και κεφάλαια κίνησης, ο οποίος με την σειρά του μετέτρεπε την καθημερινή λειτουργία σε ένα ευκολότερο έργο.

Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει δραματικά. Ο ταμειακός προγραμματισμός φαίνεται πως έχει μπει στο προσκήνιο και χρησιμοποιείται από όλο και περισσότερες επιχειρήσεις. Η στρατηγική στόχευση στις πραγματικές δυνατότητες μιας εταιρίας, δηλαδή στις ταμειακές ροές της ή πιο απλά στην κατάσταση του ταμείου της, αντιπροσωπεύει μια ολοένα και συχνότερη επιλογή για τους επιχειρηματίες, οι οποίοι επιδιώκουν την βιωσιμότητα και την περαιτέρω ανάπτυξη και κερδοφορία.

Τα οφέλη του ταμειακού προγραμματισμού συνοψίζονται στα εξής:

  1. Η Διοίκηση της επιχείρησης έχει μία ρεαλιστική απεικόνιση της τρέχουσας κίνησης των ταμειακών ροών της
  2. Γνωρίζει το ύψος των χρηματικών της διαθεσίμων στο τέλος κάθε ημέρας, ουσιαστικά ελέγχει τη ρευστότητα της.
  3. Προϋπολογίζει τις εισροές και τις εκροές της με αποτέλεσμα να διακρίνει έγκαιρα τις ανάγκες επιπλέον χρηματοδότησης

Ένα σωστό εργαλείο ταμειακού προγραμματισμού είναι το επόμενο βήμα από την λήψη της στρατηγικής απόφασης για ταμειακή παρακολούθηση. Ένα εργαλείο το οποίο περιλαμβάνει την καταγραφή του συνόλου των ταμειακών ροών της επιχείρησης, με τον τρόπο που εφαρμόζει πιο αποδοτικά στο αντικείμενο δραστηριότητάς της και στην ίδια την οργάνωσή της. Αλλά αυτό συνήθως δεν αρκεί. Απαιτείται η αξιοποίηση του οφέλους που δημιουργείται, μέσω της διαρκούς ενασχόλησης και παρακολούθησης, είτε μέσω συνεργασίας με εξειδικευμένο σύμβουλο ώστε:

  1. Από την έναρξη της παρακολούθησης των ταμειακών ροών να ελέγχεται η πορεία των κινήσεων της επιχείρησης.
  2. Να υπάρχει δυνατότητα προτάσεων για τη βέλτιστη λύση όσον αφορά την εξασφάλιση επιπλέον χρηματοδότησης, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.
  3. Επιβλέποντας τις ροές να λαμβάνονται αποφάσεις για την καλύτερη διαχείριση των χρηματικών διαθεσίμων σε λειτουργικό αλλά και σε φορολογικό επίπεδο.

Ενημερωθείτε για τις συμβουλευτικές μας υπηρεσίες ή επικοινωνήστε μαζί μας! 

Chat on Facebook Messenger