Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας στο ψηφιακό μάρκετινγκ, για 5.000 ανέργους έως 29 ετών - Fovera Prostasia
Testimonials
Δείτε τι είπαν οι πελάτες για εμάς

ΑΘΗΝΑ: 210 33 11 330 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 514 669 ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 2816 008 911 ΛΑΡΙΣΑ: 2410 619 144

Blog

  • Αρχική
  • Blog
  • Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας στο ψηφιακό μάρκετινγκ, για 5.000 ανέργους έως 29 ετών
Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας στο ψηφιακό μάρκετινγκ για 5.000 ανέργους έως 29 ετών

Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας στο ψηφιακό μάρκετινγκ, για 5.000 ανέργους έως 29 ετών

Ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, που θα δώσει τη δυνατότητα σε 5.000 νέους ανέργους να αποκτήσουν πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Αναλυτικά:

Δικαιούχοι – Επιχειρήσεις

Στο πρόγραμμα εντάσσονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους (κύριους ή δευτερεύοντες) με συνάφεια στο ψηφιακό μάρκετινγκ ή διαθέτουν τμήματα μάρκετινγκ, καθώς και σε επιχειρήσεις που ο ιδιοκτήτης ή ένας εργαζόμενος απασχολούνται στο ψηφιακό μάρκετινγκ (δημιουργία και διαμοιρασμός ψηφιακού περιεχομένου, στρατηγικές βελτίωσης θέσης μιας ιστοσελίδας στα αποτελέσματα μηχανών αναζήτησης, σχεδιασμός και υλοποίηση στρατηγικής μάρκετινγκ στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τρόποι χρήσης των κινητών τεχνολογιών και συσκευών, εμπειρία στο επιχειρηματικό μοντέλο του ηλεκτρονικού εμπορίου) για τουλάχιστον ένα έτος.

Οι επιχειρήσεις εντάσσονται στο πρόγραμμα, ανάλογα με το προσωπικό τους, ως εξής:

Επιχειρήσεις με Προσωπικό Ανώτατος Αριθμός Ωφελούμενων
• 0 άτομα –> 1
• 1-3 άτομα –> 2
• 4-9 άτομα –> 3
• 10-19 άτομα –> 4
• 20-30 άτομα –> 6
• 31-50 άτομα –> 10
• άνω των 50 ατόμων 25% του απασχολούμενου προσωπικού

Ποσό Επιχορήγησης

Ο ΟΑΕΔ θα καταβάλλει απευθείας στους ασκούμενους 550 ευρώ μηνιαία, καλύπτοντας κατά 100% την αποζημίωσή τους και τις ασφαλιστικές εισφορές για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και επαγγελματικό κίνδυνο.

Η επαγγελματική εμπειρία θα διαρκεί 6 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα για 6 μήνες.

Δεσμεύσεις

Δεν υπάρχει δέσμευση για τις επιχειρήσεις μετά το τέλος του προγράμματος.

Καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, η επιχείρηση πρέπει να διατηρήσει το δεσμευόμενο προσωπικό (επιχορηγούμενες και υφιστάμενες, κατά την ημερομηνία υποβολής της εντολής κενής θέσης εργασίας) με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης.