"Πράσινος Αγροτουρισμός": επιδοτούμενο πρόγραμμα επενδύσεων σε τουριστικές μονάδες - Fovera Prostasia
Testimonials
Δείτε τι είπαν οι πελάτες για εμάς

ΑΘΗΝΑ: 210 33 11 330 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 514 669 ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 2816 008 911 ΛΑΡΙΣΑ: 2410 619 144

Blog

 • Αρχική
 • Blog
 • “Πράσινος Αγροτουρισμός”: επιδοτούμενο πρόγραμμα επενδύσεων σε τουριστικές μονάδες

“Πράσινος Αγροτουρισμός”: επιδοτούμενο πρόγραμμα επενδύσεων σε τουριστικές μονάδες

Δράση Οικονομικού Μετασχηματισμού του Αγροτικού Τομέα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Αγροτικής και Τροφίμων.

Κάθε δικαιούχος επιχείρηση, εφόσον είναι νομικό πρόσωπό και πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις, δύναται να λάβει ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης:

 • Προσφέρουν διατροφή και προϊόντα αγροδιατροφής στους επισκέπτες, εντός του χώρου εγκατάστασης ή και
  στον τόπο παροχής υπηρεσιών βιωματικού τουρισμού της επιχείρησης.
 • Οι Α ΄ύλες προέρχονται:

–  Από συμβολαιακή γεωργία σε ποσοστό κατ’ ελάχιστον 60% κατ’ έτος, ή
– Από καθετοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας σε ποσοστό κατ’ ελάχιστον 60% κατ’έτος

 • Απαιτείται τουλάχιστον μία δράση από αυτές που ενδεικτικά παρατίθενται στη συνέχεια:
  – Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις για την επίτευξη υψηλότερου συντελεστή ενεργειακής
  απόδοσης.
  – Επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.
  – Προμήθεια οχημάτων του ανώτερου, διαθέσιμου προτύπου μέτρησης εκπομπών ρύπων
  – Επενδύσεις σε ΑΠΕ
  – Επενδύσεις σε υποδομές που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος.
  – Επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό που συμβάλλει στην εξοικονόμηση ύδατος
 • Υλοποίηση σχεδίου βιωματικού αγροτουρισμού περιλαμβάνεται κατ’ ελάχιστον μία από τις ακόλουθες
  δράσεις:
  – Προώθησης της τοπικής γαστρονομίας
  – Προώθησης της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από αγροτικές δραστηριότητες
  – Διασύνδεση της ενισχυόμενης τουριστικής δραστηριότητας με τοπικές επιχειρήσεις και φορείς
  στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων βιωματικού τουρισμού
 • Βιωσιμότητας της επένδυσης στα αποδεκτά όρια των επιλεγμένων αριθμοδεικτών επίδοσης στην υποβαλλόμενη οικονομοτεχνική μελέτη.

 

Δαπάνες που επιδοτούνται από την δράση είναι οι εξής:

 • Κατασκευή ή εκσυγχρονισμός ακινήτων.
 • Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου
 • Επαγγελματικά Οχήματα (συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών ποδηλάτων κ.ά.)
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού
 • Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης
 • Δαπάνες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία
 • Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση λογισμικού κλπ
 • Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ
 • Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις
 • Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

 

Τα επιτρεπόμενα όρια του προϋπολογισμού των υποβεβλημένων επενδυτικών σχεδίων είναι από 500.000€
έως 12.500.000€ και τα ποσοστά επιχορηγήσεως κυμαίνονται από 15% έως 50%, ανάλογα με την Περιφέρεια
υλοποίησης και το μέγεθος της επιχείρησης.

Υποβολή των αιτήσεων από 19 Ιουλίου 2022 έως 30 Σεπτέμβριου 2022.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία της επιχείρησής μας.